Katholiek godsbewijs via een "Argument from Desire" begint bij Spinoza!

We kennen de eeuwenoude pretentie om te komen tot een bewijs voor het bestaan van God via een "Argument from Design". Het betreft het teleologische argument dat volgens de Angelsaksische wereld voor het eerst verscheen bij William Paley in zijn Natural Theology (1802), die – vrij vertaald – schreef: Daar horloges het product zijn van een intelligente ontwerper en levende dingen lijken op horloges met hun gecompliceerde mechanisme die gericht zijn op doelen (zoals ogen die hen in staat stellen om te zien), moeten levende dingen ook wel het product zijn van een intelligent ontwerper. Maar dat voorbeeld van een horloge (met dezelfde opzet) kwam al voor bij ‘onze’ Bernard Nieuwentijt (1654-1718) die in Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont (1715) al met hetzelfde voorbeeld van een horloge kwam. Het is nog altijd een geliefd argument dat aanhangers van Intelligent Design tegenwerpen aan aanhangers van de Evolutietheorie.

Dit ter inleiding om te vertellen dat Andrew M. Greenwell, Esq. op de website Catholic Online (catholic.org) een Godsbewijs construeert via een "Argument from Desire" en... daarbij begint bij Spinoza: "Desire is the very essence of man," the pantheistic philosopher Baruch Spinoza famously said in his Ethics.  "All human activity is prompted by desire," the atheist Bertrand Russell stated in his Nobel Prize lecture.” Als de rest u interesseert: zie aldaar.