Leesgroep over Spinoza in hotel de Filosoof

Op 5 achtereenvolgende donderdagavonden vanaf 7 mei (aanvang 20.00 uur) worden het boek van Miriam van Reijen, Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk, alsmede een aantal brieven van Spinoza in een leesgroep besproken.

Locatie: Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6, Amsterdam.

Kosten voor deelname: 37 Euro (inclusief kopieën van brieven van Spinoza)

Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).

Begeleiding: drs Dries Boele (http://home.kpn.nl/boele097)

Huiswerk: Per keer zullen we ca 45 pagina's bespreken.

Aanschaffen: Miriam van Reijen, Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk. 2008. Uitgeverij Klement, Kampen.

Aanmelden voor leesgroep `Spinoza’, stuur een e-mail naar: driesboele@wxs.nl

     
                          Hotel De Filosoof

Spinoza is de eigenzinnige, doelbewuste en onverschrokken denker bij uitstek. Hij speelde een hoofdrol in de ‘radicale Verlichting’. Wie in de 17de en 18de eeuw ‘spinozist’ werd genoemd liep risico’s. Hoe kwam dat? Wat waren zijn hoofdgedachten? En wat kunnen we er nog van leren voor onze tijd? In het boek volop aandacht voor zijn opvattingen over vrijheid, emoties, God, de (on)macht van de rede, geluk, tolerantie en politiek. Naast de gedegen en veelzijdige inleiding op het denken van Spinoza door Miriam van Reijen, zullen we de filosoof zelf aan het woord laten door een aantal van zijn brieven te lezen. Een uitgebreide kennismaking dus met de grootste filosoof die ooit in Amsterdam geboren is! In deze brieven worden hoofdthema’s vaak op kernachtige wijze tot uiting gebracht. De schrijfster van het boek, Miriam van Reijen, is bekend van haar cursussen en teksten inzake filosoferen over emoties, met bijzondere aandacht voor Stoa en Spinoza.

 

Van de achterflap:
Er is vandaag de dag sprake van een opmerkelijke heropleving van de belangstelling voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza. En dat niet alleen binnen de academische filosofie, maar vooral ook daarbuiten. Hij is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Zijn naam duikt geregeld op in de media, in politieke discussies, in debatten over de verhouding godsdienst en politiek, over de multiculturele samenleving, over tolerantie en vrijheid van denken. Daarnaast blijkt zijn werk ook van betekenis te zijn op uiteenlopende terreinen als de neurowetenschappen, het denken over emoties en de zogenaamde praktische of therapeutische filosofie.

Dit boek wil vooral het actuele belang laten zien van Spinoza’s denken, dat in bepaalde opzichten als tegendraads kan worden gekenmerkt. Het schets een weg naar wat Spinoza het ‘ware goed’ noemt, een individuele levenskunst, waarin inzicht, deugd, macht, vrijheid en vreugde samenvallen. Het schetst ook een weg naar het ‘hoogste goed’, een tegelijk verleidelijk en realistisch perspectief van een samenleving waar de mens, juist door zich met anderen te verenigen, zijn hoogste eigenbelang realiseert.

Over de leesgroepen:
Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.

Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Nietzsche, Hegel, Deleuze, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, James, Irigaray, Kierkegaard, Levinas, Sloterdijk, Plato, Boeddha, Scruton, Gray en Damasio.

Docent, begeleider van de cursussen: drs Dries Boele.
Email: driesboele@wxs.nl

Voor meer informatie: http://home.kpn.nl/boele097