Maand van de filosofie over 'de ziel'

Volgende maand geldt weer als "Maand van de filosofie" met dit jaar als thema: de ziel!

De ziel! Is dat niet wat je overhoudt als je alles hebt afgetrokken? O, wat zal er die maand weer heerlijk worden gezwamd en gezweefd! Al meer dan 2500 jaar is de ziel onderwerp van gesprek van theologen, filosofen, wetenschappers en kunstenaars en: "gewone mensen". Waar heeft men de ziel niet zoal proberen te vinden: in een aparte ideeënwereld, in het lichaam, in de taal, in de wetenschap, maar de ziel laat zich niet vatten. Voor Spinoza bestaat er niet zoiets als een ziel, iets aparts en onafhankelijks van het lichaam. Onze 'geest' is de idee van het lichaam (iets als: het kennen, de kenner en het gekende of de kennis ineen).

En midden in die maand, op 13 april 2012, zal weer de 11e editie van de Filosofie Nacht plaatsvinden.
Zielen in de nacht – zijn dat geen geesten? En wat moet hersenonderzoeker Dick Swaab daar in die 'nacht van de ziel': hij ging toch over het brein?
Terecht komt Spinoza in het programma niet aan de orde. Hoe ik, mét Spinoza, over onderwerp en programmering denk, heb ik aangegeven met deze 'kunst-impressie' van het affiche van de 'nacht van de filosofie'.