Mandeville schreef op basis van Spinoza - nieuw boek van Wim Klever. & Herdruk Locke-boek

Meer dan een jaar geleden, in een blog van 22 december 2008, kon ik meedelen dat Wim Klever bezig was met een tekst over: Mandeville (1670-1733) Cynisch essayist op basis van Spinoza’s Ethica.

Na het verschijnen in 1714 van wat zijn hoofdwerk zou blijken te zijn, The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits, werd Mandeville in de achttiende eeuw als Engelse vrijdenker beroemd en berucht.

Vandaag kan ik de uitgave aankondigen van Wim Klevers in eigen beheer uitge-geven boek waarin hij de Spinozistische wortels in het werk van Mandeville voor het eerst gedetailleerd opspoort en natrekt. Kortom, Klever toont met vele bewijsteksten aan dat Mandeville zich geheel baseerde op Spinoza. Bij vriend en vijand van Mandeville was indertijd trouwens wel degelijk bekend, welke de bron was waaraan hij zich laafde: Spinoza. Alleen was dat iets wat een 18e eeuwse schrijver wel moest verhullen, wilde hij niet maatschappelijk doodverklaard worden.

NIEUW:  UNIEKE MONOGRAFIE IN NEDERLANDS TAALGEBIED

----------------------------------------------------------------------------------------

De Rotterdammer Bernard Mandeville (1670-1733) werd wereldberoemd,  maar ook alom verguisd, vanwege zijn uitermate gedurfde en paradoxale formule ‘Private vices, public benefits’, waarmee hij in 1714 het titelblad van zijn Fable of the Bees optuigde. Na kennismaking met Pierre Bayle in zijn geboortestad en een opwindende studie geneeskunde in Leiden bij de crypto-spinozist De Volder, waar de evenzo geïnfecteerde Boerhaave naast hem op de collegebanken zat, vestigde hij zich voor een medische praktijk in Londen. Zijn talrijke filosofische publicaties waren alle gewijd aan een verdere uitwerking en verdediging van de grondidee, dat mensen door hun natuurlijke eigenschappen, die vertegenwoordigers van godsdiensten ondeugden noemen, worden gedreven tot heilzame politieke samenwerking en welvaart. Hiermede alsook door zijn levendige stijl gaf hij een meer dan stevige impuls aan de verbreiding van het Spinozistisch naturalisme in Engeland, waarop met name David Hume zou voortbouwen. Door vertalingen hadden zijn werken ook op het continent grote invloed. Met uitzondering van Douglas Den Uyl en Jonathan Israel waren tot heden de historici van de filosofie niet op de hoogte van de Spinozistische wortels van het werk van Mandeville. In dit geschrift wordt hun invloed voor het eerst gedetailleerd opgespoord en nagetrokken. Met het hierna genoemde Locke-boek is deze studie onderdeel van een trilogie over ‘Spinoza in Engelse bewerking’, waarvan het derde deel zal  bestaan uit “David Hume (1711-1776). Wetenschappelijke ethica van een overtuigd Spinozist”.

Wim Klever (1930) is een autoriteit op het gebied van de historische en systematische ‘Spinoza-kunde’. Hij was tot  zijn pensionering in 1995 als hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Hij was ‘co-founder’  en 15 jaar hoofdredacteur van het internationale tijdeschrift Studia Spinozana. Enkele van zijn publicaties zijn: Een nieuwe Spinoza in veertig facetten (Amsterdam: Wereldbibliotheek 1995), Spinoza’s Life and Works (Cambridge University Press 1996 in ‘Companion Volumes’),  Ethicom. Spinoza’s Ethica vertolkt in tekst en commentaar (Delft: Eburon 1996),  Mannen rond Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie 1650-1700 (Hilversum: Verloren  1997), Definitie van het Christendom. Spinoza’sTractatus theologico-politicus  opnieuw vertaald en toegelicht (Delft: Eburon 1999), Spinoza classicus. Antieke bronnen van een moderne denker (Budel: Damon  2005), Boerhaave’sequax Spinozae (Vrijstad 2005), Met  oude Grieken, Van den Enden en Spinoza op weg naar directe democratie (Vrijstad 2007), Hoe men wijs wordt. Een gespannen doch vruchtbare relatie tussen Spinoza en Bouwmeester in het licht van een nieuw document (De Zeventiende Eeuw Jg. 21, 2005), John Locke (1632-1704). Vermomde en miskende Spinozist. Tweede druk (Vrijstad 2010), Inertia as an effect in Spinoza’s physics (te verschijnen in de Memorial volumes Richard Popkin, 2010). Voorts digitaal: Een curieuze kwestie. Hudde in discussie met Spinoza, Van Limborch, Locke en De Volder (2009)op http://www.benedictusdespinoza.nl/lit/Klever_GODS_UNICITEIT.pdf , aldaar ook Randglossen in de Leidse OP (2009) en De Leidse Spinoza (2009).

A4-formaat. 84 blz. (qua tekstvolume gelijk aan A5 formaat 215 blz.). Prijs € 20,- (plus porto). Te bestellen bij de auteur: klever@casema.nl .

                                                  * * *  

Tweede druk John Locke

Tevens is met een tweede druk zijn boek over John Locke, vermomde en miskende Spinozist, weer beschikbaar. Prijs €20. Betstellen op bovenvermelde gironummer.

U kunt de afbeelding door aanklikken vergroten, waardoor de tekst beter leesbaar wordt. Als het dan nog niet goed leesbaar is, kunt u het blog over de eerste uitgave raadplegen