Martin Lin over "Spinoza's panpsychisme"

In een reactie op het blog van gisteren liet ik weten dat Martin Lin onlangs zijn artikel (draft) ”Spinoza’s Panpsychism" op academia.edu zette. Ik wil er hier graag nog eens apart op wijzen: het is een helder en zeer informatief artikel. Dat geldt voor vele van zijn opstellen. Bijna vijf jaar geleden had ik al eens een blog: "Martin Lin - een productieve jonge Spinozascholar."

Ik geef hier een kort uittreksel. I.p.v. over God spreekt hij continu uitsluitend over Nature – wat hier geen enkel probleem oplevert. “Nature, the one infinite substance, can be thought of in infinitely many ways. These ways of thinking about Nature are called “attributes” and they express its essence.” Attributes [thinking & extension] "are different ways of thinking about the very same essence of the substance." [2/7s] - Spinoza is conceptual dualist but not a metaphysical one [no metaphysical difference]. Hij ziet de attributen dus niet als metafysische bouwstenen, maar slechts als ‘mentale perspectieven’. Toch: Nature can be completely and accurately represented as either mental or physical.

Gaat en passant in op interpretatie van modi als properties resp. objects; kiest de laatste lezing; maar dit speelt verder geen rol in zijn beschouwing. Over de mind-body-relatie: Spinoza is hostile to the idea of interaction because there are no connections between the concepts of two things that have nothing in common. Daarvoor in de plaats komt zoals bekend de parallellisme-leer van 2/7: the mental realm and the physical realm are causally isomorphic. Hij verwijst naar de identiteitsthese: modes of thought and modes of extension are identical but conceived of differently – zonder te vervallen in het risico te beweren dat denken en uitgebreidheid hetzelfde zijn.

The human mind is thus Nature’s idea of our body. Spinoza thinks that there is nothing special about the human mind. Just as the human mind is Nature’s idea of the human body, the idea of any body whatsoever is the mind of that body [volgt citaat inzake het animata zijn van alle individuen uit 2/13s]. Dus: Spinoza extends the realm of the minded further to include invertebrates, plants, and even what we would classify as inanimate objects such as stars, planets, and tiny particles of matter. As the above text attests, Spinoza himself does not think that there are any truly inanimate objects. Everything has a mind, that is, is associated with an idea that represents it, and is to some degree alive. Hij interpreteert dan: The word animata is generally translated as animate and although Spinoza does believe that all bodies are animate to some degree, I think the word is also meant to resonate with animus, which Spinoza uses as a synonym for mind (mens). Thus, Spinoza is saying that all bodies to some degree are alive and have a mind. Echter: The mental comes in degrees. Spinoza links structural complexity with power and power to consciousness. Echter, Spinoza’s remarks on consciousness are sketchy at best: Spinoza does not have the resources to draw a line between conscious and unconscious states and entities.

Conclusie: Spinoza believes that each body — every animal, plant, particle, and star — has a mind. Moreover, every complex body composed of simpler bodies has a complex mind composed of simpler minds. And just as bodies are modes of extended nature, minds are modes of thinking nature. Minds are thus Nature’s ideas of the body. This view might seem to conflict with four plausible claims: (1) minds are possessed only by creatures capable of intelligent behavior; (2) minds are associated with only creatures with complex bodies; (3) we are unconscious of many things that happen in our bodies; and (4) minds do not compose. Spinoza responds to (1)-(3) with an account of degrees of power of thinking, which he associates with structural complexity. He is thus able to claim that although creatures incapable of any appreciable intelligent action and lacking structural complexity have minds, they have minds with very little power of thinking. And because he arguably has a functionalist account of consciousness, many ideas/minds will have very low levels of consciousness. With respect to (4), he assimilates minds to ideas and thus the claim that minds compose is no more implausible than the claim that ideas compose. Because many thoughts are complex, this is not implausible at all.

Opmerking. Het hele artikel is opgebouwd op dat wat Spinoza slechts één keer op één plaats [2/13s] zegt over het animata zijn van alle individuen. Het is een redelijk afgewogen uitwerking van de consequenties ervan. Ik heb er wel enige moeite mee dat hij er niet op wijst dat Spinoza zelf nergens spreekt over de geest of het denken van andere dingen dan de mens [homo cogitat zegt 2/ax2]. Spinoza zelf hield zich dus minder bezig met de vraagstukken die zijn bewering aldaar opwerpt. Het gaat hier dus om een verdere ontwikkeling van het Spinozisme.

______________

Ook wijs ik graag op zijn

Martin Lin, “Spinoza and the Mark of the Mental”
forthcoming in The Cambridge Critical Guide to Spinoza['s Ethics]. Yitzhak Melamed ed. [academia.edu]