Menasseh ben Israel Instituut-lezingen: joodse cultuur gevangen in de botsing der beschavingen

Als vervolg op de serie ‘Synagoge en Staat’ die het Menasseh ben Israel Instituut in 2009 organiseerde, volgen vier avonden over het thema Gevangen in de Botsing der Beschavingen, Joodse Cultuur tussen Oost en West. Ook Spinoza-geleerde Yirmiyahu Yovel komt ervoor naar Amsterdam. De lezingenreeks begint morgenavond met het probleem Geert Wilders.

Joden werden in het verleden vaak gezien als Semieten, vertegenwoordigers van de Orient. De laatste jaren worden ze echter steeds meer geassocieerd met het westen, bijvoorbeeld door ze te beschouwen als een onderdeel van een joods-christelijke traditie, die de kern van de westerse beschaving vormt. Om die reden biedt de joodse geschiedenis een interessant perspectief op het debat rond wat wel ‘De Botsing der Beschavingen’ is genoemd en dat draait om de vraag naar de manier waarop beschavingen, met name die van het westen en oosten elkaar ontmoeten, de gevaren die daarbij een rol spelen en de mogelijkheden die deze ontmoeting biedt. In deze lezingenserie zullen een aantal van de internationaal meest vooraanstaande geleerden op het gebied van joodse studies vanuit hun kennis van de joodse geschiedenis ingaan op dit maatschappelijke én academische  debat.

De lezingen worden gegegeven in De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam, telkens om 20:00 uur, op 

16 februari 2010: De Joodse Flirt van Geert Wilders, discussieavond met o.a. Harm Ede Botje (redacteur Vrij Nederland) en Prof. Frank van Vree (Universiteit van Amsterdam)

 

14 maart 2010: Mark Cohen (Khedouri A. Zilkha Professor of Jewish Civilization in the Near East, Princeton): Modern Myths of Muslim Anti-Semitism

12 april 2010: Steven Aschheim (Professor of Cultural and Intellectual History at the Hebrew University, Jerusalem): “Eastern" Jews, "Western" Jews and the Unbearable Ironies of Orientalism

12 mei 2010: Yirmiyahu Yovel (Hans Jonas Professor of Philosophy at the New School for Social Research and chairman of the Jerusalem Spinoza Institute): Mystics and Wanderers: the Marranos' Impact on Spanish Culture in the Golden Age.

[Méér informatie en inschrijven]