Met Spinoza begon de moderne kritische bijbelstudie

Dat weten wij Spinozisten, maar het is altijd weer leuk dat door bijbelgeleerden erkend te horen.

De Yale University biedt een complete cursus Introduction to the Old Testament (Hebrew Bible) die in de herfst van 2006 is gegeven door Christine Hayes, professor religieuze studies in het klassieke jodendom. De cursus wordt aangeboden in audio, video en transcripties van haar tekst. Er wordt, naar ik ervan gezien heb, een aardige indruk gegeven van ontstaan en resultaten van de bijbelkritiek. Dit is echte "Open Universiteit"!

Iemand heeft gisteren een stukje van het 4e college met een eigen beeldimpressie op YouTube geplaatst. In dat deel horen we tegen het eind Christine Hayes het volgende zeggen:

“The modern critical study of the Bible begins really with Spinoza who in the early seventeenth century suggested that the Bible should be studied and examined like any book: without presuppositions about its divine origin or any other dogmatic claims about its composition or authorship. But it was a Catholic priest, Richard Simon, who first argued that Moses didn't write the Torah, and that it contained many anachronisms and errors.”
Over dat laatste had ook Spinoza al zijn twijfel geuit.

 

Anachronisms and Errors

   

Christine Hayes is Professor of Religious Studies in Classical Judaica. Before joining the Yale faculty in 1996, she was Assistant Professor of Hebrew Studies in the Department of Near Eastern Studies at Princeton University for three years. A specialist in talmudic-midrashic studies, Hayes offers undergraduate courses on the literature and history of the biblical and talmudic periods (including Introduction to the Old Testament/Hebrew Bible and Introduction to Judaism).

 

De volledige cursus is hier en hier te vinden.

Reacties

Terecht merk je op, Stan, dat Richard Simon niet de eerste was die Mozes' auteurschap van de Pentateuch betwijfelde. Maar de kritische, wetenschappelijke bijbelstudie begon toch ook niet met Spinoza, doch met Lodewijk Meijer's PHILOSOPHIA S. SCRIPTURAE INTERPRES (1965). Dat zal die Yale professor Christine Hayes wel niet weten. Dat is haar te vergeven. Echter, ook in Nederland, waar men het wel moest weten, wordt het niet erkend, dit in tegenstelling tot Spinoza zelf, die wel uitdrukkelijk aan Ostens / Van Velthuisen schrijft dat hij het volledig met Meyer eens is (zie Brief 43: een kapitaal bewijsstuk). Maar ook in brief 21 aan Blijenbergh (1665) liet hij doorschemeren dat hij inzake exegetiek of bijbelkunde aan de kant van Meyer stond. "De waarheid die u aan de Schrift toekent, zal ik er niet aan toekennen, en toch geloof ik dat ik er evenveel, zo niet meer, gezag aan hecht als u, en dat ik veel voorzichtiger dan anderen er voor oppas, dat ik er geen kinderlijke en absurde opvattingen inschuif, tot welke methode niemand in staat is behalve degene die de wetenschappen beheerst (philosophiam bene intelligit) ofwel goddelijke openbaringen bezit". Met dit 'ofwel' geeft Spinoza, die over zichzelf spreekt, te kennen dat de twee delen van de slotzin op hetzelfde neerkomen. Per implicatie schrijft Spinoza dat hij in de voetsporen van Meyer treedt, en dat die dus de eerste was die de bijbel WETENSCHAPPELIJK uitlegde. - Het is o zo jammer dat men in Nederland niet profiteert van het rijke geschrift (PSSI) van Meyer. Daar is heel wat uit te leren.