Michael Della Rocca kreeg nog eens gelegenheid het PSR-belang uit te leggen

Zoals ik onlangs al blogde: “Metafysica en zelfs substantiebegrip weer helemaal terug van weggeweest.” Ook bij de Cambridge University Press verscheen in november vorig jaar een boek over metafysica met de ondertitel: de structuur van de werkelijkheid begrijpen.

Fabrice Correia and Benjamin Schnieder (eds.), Metaphysical Grounding: Understanding the Structure of Reality. Cambridge University Press, (nov.) 2012, 317pp. [books.google]

Ook Spinoza's begrip van de structuur van de werkelijkheid komt aan bod:

Er kan maar één substantie zijn
Michael Della Rocca werd uitgenodigd nog eens over de PSR bij Leibniz en Spinoza te schrijven. In de inleiding vatten de redacteuren zijn hoofdstuk als volgt samen:

“Chapter 5 - 'Violations of the Principle of Sufficient Reason (in Leibniz and Spinoza)'. Some important versions of the Principle of Sufficient Reason (PSR) state that everything (literally everything; or every fact; or every truth; ...) is grounded. The PSR, in one form or another, notoriously played an important role in the philosophies of Spinoza and Leibniz. Leibniz, for instance, endorsed the PSR friendly principle that whenever some objects stand in a relation, the relation must be grounded in some thing(s). Della Rocca argues (Section 5.1) that this principle led Leibniz to the idealist conclusion that relations are grounded in a mind (ultimately, in God's mind). Yet this conclusion is in conflict with Leibniz's own view that certain relations are real and not merely ideal, e.g. creation and the causal relation that links a substance and its states (Section 5.2). Leibniz is caught in a dilemma: either deny that there are pluralities of objects standing in relations, or deny the PSR friendly principle mentioned above. Della Rocca defends the view (Section 5.3) that Spinoza is able to avoid the dilemma by taking both horns, holding that multiplicities and relational states do not exist fully but still enjoy existence to a lesser degree, and holding that some relations do violate the PSR friendly principle, these violations being nevertheless less than fully existent. Della Rocca finally argues (Section 5.4) that Leibniz cannot adopt Spinoza's strategy, which ultimately relies on his monism, i.e. the view that there (fully) exists only one substance — a view which Della Rocca himself tentatively endorses.”

De NDPR heeft vandaag een review over dit boek, waarbij vergeten werd de naam van de reviewer te vermelden, die de recensie begint met 'grondig' uit te leggen wat met 'gronding'/fundering bedoeld wordt: wat is gebaseerd op/afhankelijk van wat. Over dit hoofdstuk schreef de reviewer dat fundering erin als een toepassing van of vorm van ontologie wordt gezien:

“Chapter 5: Michael Della Rocca's "Violations of the Principle of Sufficient Reason (in Leibniz and Spinoza)" presents the dilemma that, on pain of inconsistency, one must either take some relations to be ungrounded or else reject (non-reflexive) relations by adopting the monistic view that only the world itself fundamentally exists. The dilemma seems intractable for Leibniz because his commitment to the Principle of Sufficient Reason precludes the first horn and his commitment to God's creating us precludes the second horn. Inspired by Spinoza, Della Rocca's initial solution takes relations, and hence their ungroundedness, to be neither "fully" intelligible nor "fully" real. But then Della Rocca argues that the initial solution ultimately requires monism. This seems to obviate Della Rocca's initial solution, since monism would have directly avoided the dilemma." [NDPR]

Aanvulling 14:30 uur

Inmiddels is op NDPR toegevoegd dat Michael J. Raven de schrijver van het review is. Dat geeft meteen de kans te ontdekken dat hij in het aprilnummer van het American Philosophical Quarterly nog eens op deze bespreking voortbouwt, waarbij hij termen gebruikt alsof het om een soort godsdienst gaat (met gelovigen en ongelovigen, met orthodoxie en ketterij etc...)

"Interest surges in a distinctively metaphysical notion of ground, as witnessed by a recent anthology dedicated to it (Correia and Schnieder 2012). Devotees of ground (e.g., Fine 2001; Rosen 2010; and Raven, 2012) say it belongs in the metaphysician's toolbox, whereas Infidels (e.g., Hofweber 2009; and Wilson, unpublished manuscript) demur.
     A Schism has formed among Devotees. Orthodoxy says ground induces a strict partial order structure on reality, from the more derivative to the more fundamental. Heresy denies that ground is a strict partial order: ground is either not irreflexive (Jenkins 2011) or not transitive (Schaffer 2012).
     What's at stake? The structure of reality, answer Devotees. Even Infidels have a stake: they might take Devotees' infighting as evidence against ground's coherence (cf. Wilson). [APQ]