Michael Rosenthal positief over Spinoza's betekenis voor de joden

In een kort lezinkje dat op 28 januari 2014 door het Stroum Center for Jewish Studies op Youtube werd gezet, "Is Spinoza Good for the Jews?", bepaalt Michael Rosenthal, filosofie-professor aan de Universiteit van Washington, zijn houding t.o.v. Spinoza en de betekenis van het bestuderen van diens werk voor zijn eigen joodse identiteit. Hij bespreekt twee kwesties in het bijzonder: Spinoza's God en zijn visie t.a.v. de joden en hun staat. Hij
begint met de kijk op Spinoza van Herman Cohen (wiens negatieve houding hij afwijst), David Ben Goerion en Bashevis Singer. Een interessant en sympathiek praatje.

Reacties

Wim Klever doet zijn poepjes niet meer op dit blog, maar op facebook (heb ik niet) of twitter (bekijk ik af en toe). Zo twitterde hij vandaag, nadat hij deze video hier bekeken zal hebben: "Michael Rosenthal stelt dat Spinoza goed is voor de Joden. Verbaast mij. Hangt er toch maar van af of joden ja/nee fanatiek religieus zijn."

Mij verbaast deze reactie dan weer, juist omdat Michael Rosenthal zijn praatje zo persoonlijk had gehouden, was dus duidelijk dat hij niet "alle joden" voor ogen had, maar "sommige joden" (die zoals hij voor Spinoza open staan of behoefte aan zijn inzichten kunnen hebben). En je mag de hoop uitspreken dat dat ooit voor (alle) 'de joden' gaat gelden.

Je taal had wat eleganter gekund, Stan. Maar ik reageer, me dunkt, vaak, ik vrees te vaak, op je blogs. Doch beperk mij daar nie toe. Twitteren is een genoegen apart, dat jij niet wenst te beleven.