Miriam van Reijen op het Bijlmer Spinoza-Festival

Gedurende het Bijlmer Spinoza-Festival, het kunstproject van Thomas Hirschhorn gedurende de Amsterdamse kunstmanifestatie My Name is Spinoza, worden regelmatig lezingen gegeven. Vele lezingen door Hirschhorns compagnon Marcus Steinweg worden afgewisseld door lezingen van anderen, kunstenaars en/of Spinozadeskundigen.

Op twee komende zondagmiddagen zal spinozist Miriam van Reijen een lezing verzorgen. De teksten zijn alvast te downloaden van de website van het Bijlmer Spinoza-Festival.

Zondag 31 mei om 15:00 uur over "Spinoza over tolerantie en vrijheid van meningsuiting" [PDF]

Zondag 14 juni om 15:00 uur over "Spinoza's filosofie van de emoties" [PDF]

Miriam van Reijen tijdens een lezing dit voorjaar tijdens een Spinozacursus van de Vereniging Het Spinozazuis in de Amsterdamse IVKO-school.

[overgenomen uit een van deze teksten

Miriam van Reijen (Breda, 1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse beroepsopleidingen voor maatschappelijk werkers en architecten. Momenteel is zij werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda. Daarnaast houdt zij zich de laatste jaren intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarover zij een proefschrift schrijft. Zij is voorzitter van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs (VFO) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.

Publicaties: o.a.
- Filosofie en hulpverlening I (Wijsgerige kernbegrippen), Uitg. Nelissen B.V., Soest, 1984; (7e druk 2003)
- Filosoferen over emoties, Reeks Sociale Wetenschappen, Uitg. Nelissen, B.V.,Soest. 1995, ISBN 90 244 09802, (4e druk 2003)
- Spinoza: dat iedereen kan denken wat hij wil en kan zeggen wat hij denkt. In: Grenzen aan tolerantie. (red. W. Derkse), Damon, Budel, 2004.
- Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde. (red.) Uitg. Klement, Kampen (NL)/ Pelckmans, Kapellen, (Be) okt. 2005.
- Spinoza: De geest is gewillig maar het vlees is sterk. Uitg. Klement, Kampen (NL)/Pelckmans, Kapellen (BE), 2008.