Morgen heropening Spinozahuis


   In dit huis huurde Spinoza van 1661 - 1663 een of meer kamers

Op zaterdag 24 maart 2012 zal dit Spinozahuis in Rijnsburg na een sluiting en een renovatie die zich uitstrekte over een periode van meer dan 10 jaar, opnieuw als museum worden geopend. Het wordt onderhouden en geëxploiteerd door de Vereniging Het Spinozahuis.

Vanaf dinsdag 27 maart zal het museum elke dinsdag t/m zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur voor bezoekers worden opengesteld. Het museum is gevestigd aan de Spinozalaan 29 in Rijnsburg.

prof.dr. Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, zal op 24 maart de opening van het gerenoveerde Spinozahuis verrichten.

Ik kan daar niet bij zijn. Als iemand van die openingshandeling of een ander moment mij een foto (of een paar foto's) zou kunnen toezenden (via het e-mailadres onder de LINKS) kan dat via dit weblog aan de wereld worden getoond! 

Komend openingsweekend heeft iedereen vrij toegang tot het museum: zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

                                                * * *

Zie dit eerdere blog van 8 maart 2012 over de a.s. opening mét een verslag van de eerste openstelling van het Spinozahuis op 24 maart 1899.

                                                 * * *

                                        ’t kan verkeren...

[... om het met een andere 17e eeuwer te zeggen: met deze lijfspreuk van Gerbrand Adriaensz. Bredero]

Bas Heijne schreef in NRC Handelsblad op 22 juni 2007 “’t Museum dat alles goed moet maken” - een wat bozig stukje over het Nationaal Historisch Museum, aan het slot waarvan te lezen was:

 “Op de achterpagina van deze krant schreef Paul Steenhuis onlangs over de zorgelijke toestand waarin het Spinoza-huisje in Rijnsburg zich bevindt. Dat huisje is levende Hollandse geschiedenis, de grootste van alle Nederlandse filosofen woonde daar jaren in ballingschap, sleep er zijn lenzen en schaafde aan zijn hoofdwerk, de Ethica. Ook daar een totale onwil van de gemeente om er geld in te steken. De Engelse historicus Jonathan Israel schrijft vuistdikke boeken waarin hij Nederland tot de bakermat van de radicale Verlichting verklaart, met Spinoza als stralend verlicht middelpunt, maar Den Haag – gemeente en regering – hebben geen cent over het Spinoza-huisje, dat een zieltogend bestaan leidt, slecht onderhouden is en vanwege geldgebrek niet geopend is voor publiek.

Couperus en Spinoza, groter hebben we ze echt niet – Hollandser ook niet. Het pijnlijke gebrek aan aandacht van de overheid voor twee monumenten die echt iets te maken hebben met ons cultureel bewustzijn is veelzeggend, zeker wanneer je het afzet tegen het opgeblazen, lege vertoon rondom het Nationaal Historisch Museum. Het geeft aan dat ons herboren historisch bewustzijn gewoon een hebbedingetje is, een echt Hollands hebbedingetje – buitenkant, modieus, en schrikbarend provinciaal.” [zie hier]

Ja, ’t kan verkeren. Dat Nationaal Historisch Museum komt er niet, maar het Spinozahuisje gaat als herboren open.