Muhammad Iqbal (1877 - 1938) over Christus en Spinoza

Ook bekend als Allama Muhammad Iqbal, was een academicus, dichter, advocaat, filosoof en politicus in Brits India die grote invloed heeft gehad op de Pakistaanse beweging. Hij wordt gezien als een van de belangrijksten in de Urduliteratuur; hij schreef ook in het Perzisch. Er bestaat een zeer uitgebreide pagina op en.wikipedia. Zijn geboortedag is een nationale feestdag in Pakistan (om in 't kort even z'n belang aan te geven).  

In Stray Reflections. The Private Notebook of Muhammad Iqbal [Also includes: ‘Stray Thoughts’ - voor het eerst uitgegeven in 1961, herdrukt in 1987, tweede en derde editie gepubliceerd door de Iqbal Academy Pakistan in 1992 en 2006 - PDF], deze verzameling losse gedachten en reflecties at random, komt ook de volgende enigszins enigmatisch neergeschreven gedachte voor:

28. Christ and Spinoza

The Jewish race has produced only two great men – Christ and Spinoza. The former was God incarnated in the Son, the latter in the universe. Spinoza was only a completion of the greatest teacher of his race.

De notitie stamt uit 1910. Wel aardig daarom op het volgende te wijzen:

"And by the way, this entry was jotted down in the notebook before Einstein appeared on the scene and before Iqbal took serious notice of Karl Marx. Those were two more people of "Jewish race" whom Iqbal praised in grand terms later on - apart from German Jewish poets for whom he had much admiration."[Khurram Ali Shafique, May 22, 2010]