Musica Sacra Maastricht doet aan Spinoza denken...

Behalve De Groene Amsterdammer, waarover ik al blogde, ontving ik vandaag als klant van 't Theater aan het Vrijthof ook de prospectus van het komende Musica Sacra Maastricht, waarvoor de verkoop van toegangskaarten morgen begint. Vanaf morgen zal het programma ook op de website van Musica Sacra worden gepubliceerd.

De tekst over het programma van dit jaar deed mij erg aan Spinoza denken. Die tekst luidt;

"Ontzagwekkend

Het leven van alledag biedt doorgaans weinig ruimte voor verbazing. Maar wie langer bij iets stilstaat, zich ergens werkelijk in verdiept, komt uiteindelijk uit bij onthutsende constateringen en even veel nog onbeantwoorde vragen. Wie zijn wij, dat we ons door de werking van ons brein een beeld kunnen vormen van ons handelen en van onze plaats in de onmetelijke kosmos? Dat we die kosmos, macro en micro, steeds beter in kaart weten te brengen, doet weinig af aan ons besef slechts deel te zijn van een overrompelend groot geheel. We staan versteld, zijn perplex en gefascineerd door wat we waarnemen, constateren en eventueel begrijpen van de natuur om ons en in ons. En we moeten toegeven dat niet wij de dienst uitmaken, maar dat de krachten waaraan we onderhevig zijn en waaruit we bestaan ons op een ontzagwekkende manier overstijgen.

Ontzagwekkend is het besef dat we die krachten, zoals natuurrampen, oorlogen, ziekte en dood, misschien kunnen herleiden, er soms op kunnen ingrijpen, maar niet beheersen. Dit besef kan het startpunt zijn van een ethische reflectie op ons handelen. Hoe dan ook heeft het door de eeuwen heen betekenisvolle kunst opgeleverd. Daar is het Musica Sacra Maastricht in 2014 precies om te doen."  

Doet dat niet meteen denken aan

Maar uiteraard gaat het bij datgene waarover we ons verwonderen en dat we als ontzagwekkend ervaren, niet alleen om natuurrampen, oorlogen, ziekte en dood... Ook het leven en bestaan zelf en het gegeven dat wij,  kleine, eenvoudige dingen, bestaan en in ons bestaan volharden, waarbij we het ons zo herbergzaam mogelijk trachten te maken, ook kunnen we als ontzagwekkend ervaren.