Nederlands Filmfonds gelooft in de film Spinoza Con Brio

Bijna twee jaar heb ik het volgehouden om niet meer op zoek te gaan naar informatie over hoe het staat met de voorbereidingen van de Spinoza-film die Rudolf van den Berg, maker van TIRZA, SÜSKIND, DE AVONDEN, in december 2008, alweer bijna 6½ jaar geleden, aankondigde. [Zie onder de blogs die ik erover maakte.]

Lange documentaire over Spinoza
De vraag van Sven Van Den Berghe onlangs naar nieuws over de film waarvoor al opnamen in het Spinozahuis waren gemaakt, wekte bij mij weer de vraag naar die speelfilm op. Wat Sven vroeg ging kennelijk om de documentaire die Robin Lutz zou maken. Die film komt er aan. Op diens website is te lezen:

2012 – 2015: Voorbereidingen en realisatie van een lange documentaire over het leven en denken van Spinoza en wat dat voor deze tijd betekent. De film zal 8 [werd 22] november 2015 uitgezonden worden door de Joodse Omroep en vanaf zomer 2015 te zien in de Pathé bioscopen. De film zal eveneens gebruikt worden door diverse onderwijsinstellingen. [Cf. robinlutz.nl]

Aanvulling: Robin Lutz ontving van Fonds 1818 een donatie: €30,000.00 voor zijn "educatieve documentaire over het leven en denken van Spinoza". "Een van 's werelds grootste denkers is Baruch Spinoza. Spinoza's belangrijkste werk is de Ethica, dat in zijn tijd zo revolutionair was dat het pas na zijn dood kon worden gepubliceerd. Deze inhoudelijke documentaire gaat over het leven en denken van Spinoza en zijn tijd. De film is gericht op een groot en breed publiek." [Van Fonds 1818]

Speelfilm
Maar hoe zit het met die speelfilm? Sinds april 2013 geloofde ik er niet meer in en was ik gestopt met regelmatig speuren naar nieuws over de voortgang ermee. Maar Svens vraag wekte mij uit m’n sluimer en ik ging weer eens speuren. En wat blijkt. Blijkbaar zitten de voorbereidings-werkzaamheden nog steeds in de pijplijn.

Spinoza con Brio
Op
de website van Rudolf van den Berg is er weinig over te vinden. Daar is de enige verandering dat de film nu niet meer als “Spinoza’s Revolt"of “Spinoza in opstand” wordt aangeduid maar met: “Spinoza con Brio.” Con brio is een Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een stuk of passage uitgevoerd dient te worden op een levendige manier. Vertaald als: met vuur, als levendig of als met energie [wiki]. Zou dat betekenen dat ook de voorbereidingen nu met meer kracht worden opgepakt?

Opmerkelijk is dat het Nederlands Filmfonds dat filmmakers financiële steun verleent bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van filmproducties in 4 beslissingen tussen 11-7-2012  en 10-7-2014 al in totaal 37.500 euro subsidie heeft toegekend voor Scenario- Ontwikkeling. Dat fonds gelooft er dus in. [Cf.]

Wedstrijd voor ontwerpen van poster Spinoza Con Brio
Ook blijkt door Fuworks in juni 2014 een design contest voor het ontwerpen van een affiche voor de film Spinoza Con Brio te zijn georganiseerd. [Cf. NHTV-insight en PDF]. We lezen: Ontwerp de poster voor een nieuwe film Spinoza Con Brio: De essentie van Spinoza’s bestaan wordt beeldend vertaald in een dramatisch verhaal. De film draait om vriendschap en terreur, gezond verstand versus onverdraagzaamheid, en niet in de laatste plaats om liefde.
Opzet van de film is om voelbaar te maken hoeveel morele moed en fysieke daadkracht er nodig is geweest om het pad te effenen naar de moderne tijd, naar onze democratie. Niemand anders dan Spinoza legde de filosofische grondslag voor de vrijheid die wij vanzelfsprekend vinden: de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat.
Het krassen van Spinoza’s ganzenveer is hoorbaar in de stilte van zijn kluizenaarsbestaan – de film maakt de maatschappelijke orkaan voelbaar die zijn pen teweeg bracht.

eerdere blogs:

15-12-2008 Ramsey Nasr speelt Spinoza in komende film van Rudolf van den Berg

01-11-2009 Interview met Rudolf van den Berg over zijn Spinoza-film

05-11-2009 Spinozafilm zal waarschijnlijk pas voorjaar 2011 gedraaid worden

07-05-2010 Gaat de Spinoza-film nog wel komen? Doc.Eye Film niet meer producent

14-02-2011 Als de Spinozafilm nog doorgaat: dan waarschijnlijk zonder hoofdrolspeler Ramsey Nasr

18 -04-2011 Enig nieuws over de Spinozafilm die Rudolf van den Berg aankondigde

13-09-2011 Weer tipje van de sluier van Rudolf van den Berg’s Spinozafilm

27-11-2012 En hoe staat het inmiddels met "de Spinozafilm"?

11-12-2012 Voorbereiding Spinozafilm weer een fase verder...

18-04-2013 Ook sterke rol voor Koerbagh in voorgenomen film Spinoza’s Revolt

Reacties

Inmiddels staat op de website van Robin Lutz:
De film zal 22 november 2015 uitgezonden worden door de Joodse Omroep.