Nederlandse vertaling van de Tractatus Politicus compleet op internet

Vandaag is voor het eerst de Tractatus Politicus van Spinoza in Nederlandse vertaling in z’n geheel op internet te raadplegen. Het gaat om de vertaling van W. Meijer die in 1901 bij S. L. van Looy in Amsterdam verscheen. Het is nog steeds de enige complete vertaling die ook nog steeds goed te lezen is.

Vorig jaar werden i.v.m. de voorjaarscursus van de Ver. Het Spinozahuis over de Tractatus Politicus de hoofdstukken 6 t/m 11 op de website geplaatst, waarbij de volgende mededeling werd geplaatst:

Enkele hoofdstukken uit W. Meijers vertaling van de Tractatus Politicus zijn gescand en in tekst omgezet. De overige (eerste vijf) hoofdstukken zijn in een recentere vertaling van Wim Klever beschikbaar in Hoofdstukken uit de Politieke Verhandeling, Boom, Amsterdam/Meppel 1985.

Deze hoofdstukken zijn daar als html-bestand apart op te halen.

Door deze aanpak is echter tot heden Spinoza’s TP niet compleet in een Nederlandse vertaling op internet te raadplegen, waardoor we in Nederland achterliepen t.o.v. de Engelstalige landen; en ook de Franstalige.

Aan deze achterstand komt vandaag dus een einde door het werk van Arno van Zuylen die voor de digitalisering zorg droeg. Daarvoor onze erkentelijkheid en dank!

Dit resultaat is vandaag als één PDF-bestand gepubliceerd. Het webadres (url) is: http://www.benedictusdespinoza.nl/Spinoza__TP_Meijer.pdf

In een colofon aan het einde van het document worden nadere mededelingen over de werkwijze gedaan.