Nieuw boek van Jan Knol over Spinoza aangekondigd

Het is op de website van de Wereldbibliotheek nog niet te vinden, maar wel op diverse boekenwebstites staat aangekondigd dat op 15 mei a.s. het vierde boekje zal verschijnen van

Jan Knol, Spinoza in 107 vragen en antwoorden. Wereldbibliotheek, 15 mei 2015 -  144 blz.

Merkwaardig dat dit nog niet werd neegenomen in de Voorjaarsaanbieding 2015 van de Wereldbibliotheek, waarin wel te vinden is dat dit voorjaar de 9e druk van Jan Knols eersteling En je zult spinazie eten zal uitkomen [cf. blog].

Dat aantal van 107 zal hopelijk niets te maken hebben met kabbalistische gematria of getallengegoochel, zoals hier over het getal 107? Want daar moest Spinoza niets van hebben.

Reacties

Stan,
107 is ook een priemgetal, en priemgetallen zijn hot, want gebruikt voor encryptie van computerbestanden. En 17 is is ook een priemgetal, en is het aantal letters van uitgever 'Wereldbibliotheek'. Dat kan niet toevallig zijn! Want wat blijkt? Op de door jouw aangehaalde website staat dat het eerste woord van de bijbel - in het Hebreeuws 'Berashit', 'In de beginne' - het getal van 17 x 107 heeft. Dus op de omslag van het boek van Jan staat eigenlijk: 'In den beginne'. Maar tegelijk staat er ook een waarschuwing. Want als je in 'berashit' de letter 'a' voor de letter 'r' zet, dan staat er 'bearshit'. En bearshit wordt vaak afgekort tot 'shit'. En 'shit' is een uitroep van teleurstelling en betekent: het hoort niet. En 'het hoort niet' slaat op de vele misverstanden die er over Spinoza bestaan en die rechtgezet moeten worden. Maar 'shit' wijst er ook op dat het bijbelverhaal in twijfel getrokken moet worden. want hij begint eigenlijk met 'shit'. Dus, eigenlijk begint de eerste regel van de bijbel zo: 'Bah, God schiep hemel en aarde', etc. etc.

Adrie, en als binair getal wordt 107 genoteerd als 1101011 - hoe fraai symmetrisch - ook dat moet wel iets betekenen (voor numerologen dan toch). Ik ben benieuwd naar de toelichting die Jan Knol op de uitkomst van 107 wellicht zal geven. Voor alles is er immers een oorzaak of reden waarom het bestaat of waarom het niet bestaat. Maar misschien ligt die oorzaak of reden louter in het toevallige aantal vragen die hem bij lezingen op z'n pad kwamen en die hij noteerde om er in dit boekje op in te gaan. Ooit besloot hij met zijn verzamelen van vragen te stoppen en verlangde hij ernaar weer eens een boekje te maken. Van dat verlangen zal hij zich bewust zijn, maar van waarom hij dat wéér en precies toen wilde, zal hij de oorzaken niet kennen. Maar dat hoeft ook niet. Voor de praktijk van ons leven kunnen, ja moeten we ermee volstaan de dingen als contingent te beschouwen. Ik verwacht dat ook die stelling uit de TTP van Spinoza in dat boekje te voorschijn zal komen. 107 kan derhalve volstrekt contingent zijn.
Voor nog meer eigenschappen van 107 zie
http://nl.numberempire.com/107

Beste Stan en Adrie,
Dankjewel voor jullie aandacht voor het nieuwe boekje. Nog niet in de voorjaarsaanbieding maar nu wel in de zomeraanbieding van de Wereldbibliotheek staat het aangekondigd. "Spinoza in 107 vragen & antwoorden" is een in klein of zakformaat uitgegeven boekje, een soort vademecum, met op elke bladzij een vraag met een poging tot korte beantwoording in de trant van Spinoza's filosofie. De uitgever en ik hebben lang nagedacht over de titel, en kwamen toen tot "Spinoza in 107 vragen & antwoorden" omdat deze prozaische titel nog het best de inhoud weergeeft. Het getal 107 heeft verder geen andere of diepere betekenis. Het is ook niet toevallig, omdat er niets toevalligs is. Het geeft het aantal vragen weer die bij me opkwamen in de loop der jaren van mijn bezig zijn in lezingen en cursussen betreffende Spinoza. Tot meer of minder dan die 107 kwam ik niet. Zodoende. Jullie alle goeds toegewenst, Jan Knol