Nog altijd geen nieuwe Spinoza Fellow

Graag wil Den Haag goede sier maken met de "Haagse Spinoza - filosoof van de vrede." In hetzelfde jaar (2008) waarin dit boekje uitkwam, werd The Spinoza Fellowship naar buiten gebracht - een samenwerkingsverband van de stad Den Haag, the Campus The Hague (a faculty of Leiden University) en Radio Nederland Wereldomroep.

Den Haag heeft vele internationale instituten binnen z'n dorpsgrenzen. Op 8 april 2013 werd in het Vredespaleis in Den Haag de 120e verjaardag gevierd van de oudste internationale instelling in Den Haag: de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht [The Hague Conference on Private International Law, de HccH], opgericht in 1893 op intitiatief van mr. T.M.C. Asser (die in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede ontving). Naast de staten van de Europese Unie nemen nog 71 staten uit alle andere werelddelen deel.
Vandaag heeft columnist S.M. Hali van The Nation hierover een column: Peace and justice fusion, waarin hij iets vertelt over de voorgeschiedenis en achtergrond van de HccH. Daaruit citeer ik deze passage:

"It was in The Hague that the famous jurist Hugo Grotius wrote his book, entitled “Mare Liberum” (The Freedom of the Sea). Published in 1609, this work forms the basis for modern international law. The 17th century philosopher Baruch Spinoza, known on account of his fundamental ideas on peace and freedom, spent the final years of his life living and working in The Hague. The Supreme Court of the Netherlands, the highest court of the country, has also been based in the city since 1838. […] The Hague is the International City of Peace and Justice. It is the United Nations’ second city after New York. There are 131 international organisations in The Hague, employing around 14,000 people dedicated to the cause of world peace.” [Van hier]

Dit had misschien een aanleiding geweest kunnen zijn om weer eens een Spinoza Fellow aan te stellen? Met zoveel internationale instellingen zouden er veel meer aanleidingen kunnen zijn – maar er lijkt bij de oorspronkelijke initiatiefnemers lethargie te heersen. 2½ jaar geleden had ik al een blog met de vraag: Waar blijft de nieuwe Spinoza Fellow?

Hoewel er op de website van de NIAS-KNAW  – min of meer schaamteloos – wordt gesteld dat het om een annual fellowship zou gaan, is het tot heden beperkt gebleven tot één benoeming: Richard Goldstone was van 1 april 2009 tot 30 juni 2009 de eerste Spinoza Fellow en tot nu toe - we zijn vier jaar verder - de enige.

Stan Verdult