Nog eens over essenties bij Spinoza (een soort aanvulling)

In zekere zin in vervolg op een reeks blogs van vorig jaar over de essentie van particuliere dingen bij Spinoza (ik geef onder de links erheen) kom ik hier met een aanvulling, bevattende positief en teleurstellend nieuws. Ik begin met het positieve.

Een m.i. erg goed artikel van Karolina Hübner

Een zeer helder en m.i. overtuigend artikel dat in de Pacific Philosophical Quarterly zal verschijnen, maar dat Karolina Hübner al op academia.edu plaatste: “Spinoza on essences, universals, and beings of reason.”  

Het blijkt inmiddels gepubliceerd te zijn: Volume 97, Issue 1,  March 2016,  Pages 58–88 en het is op de website van Pacific Philosophical Quarterly eveneens in z’n geheel te lezen. Vandaar ook als PDF te downloaden.

Ze biedt een duidelijk inzicht in de twee hoofdbenaderingen die elk aanknopingspunten voor ´hun gelijk´ in Spinoza vinden: degenen die bij Spinoza alleen particuliere essenties zien en degenen die universele of soort-essenties zien. Vervolgens geeft zij een interessante eigen interpretatie die ze omschrijft als een constructivistische benadering die tussen beide een tussenweg aanwijst. Echt een aanrader.

De teleurstellende mededeling die ik moet doen is deze.

In het blog van 04-02-2016: "John Morrison over identiteit en onderscheidbaarheid van lichaam en geest bij Spinoza, " verwees ik naar twee lezingen die John Morrison in Parijs had gegeven. Eén ervan had hij al tot een artikel uitgewerkt en gepubliceerd. Het andere stond vermeld onder een rubriek "In Progress " en verwacht mocht dus worden dat ook zou verschijnen: "The Status of Essences in Spinoza’s Metaphysics."
Af en toe ging ik eens op zijn
website kijken of hij er al gereed mee was. Maar zie: de rubriek "In Progress" is verdwenen. Ik vrees dus dat hij besloten heeft die lezing niet meer tot een artikel om te werken. Ik hoop dat mijn conclusie te voorbarig is, maar vooralsnog is er niets van te zien.

Als kleine pleister op de wonde, verwijs ik hier ernaar dat een ouder (maar bepaald niet zo goed als dat van Hübner) artikel/hoofdstuk in z'n geheel bij books.google te lezen is: 

Parkinson, G[eorge] H[enry] R[adcliffe, "Definition, Essence, and Understanding in Spinoza." In: Jan A. Cover & Mark Kulstad (Eds.), Central themes in Early Modern Philosophy. Essays presented to Jonathan Bennett. Indianapolis [e.a.] : Hackett, 1990: 49-67. 

 

Serie blogs over de essentie der dingen

11-03-2015: De essentie der dingen [1]

12-03-2015: De essentie der dingen [2] per definitie - een lemma

14-03-2015: De essentie der dingen [3] Spinoza’s Individuals – Christopher P. Martin’s dissertatie

20-03-2015: De essentie der dingen [4] de benadering van Lucia Lermond (1950 - 2014)

24-03-2015: De essentie der dingen [5] de zoektocht van Lucia Lermond naar Spinoza’s essentie van de mens

27-03-2015: De essentie der dingen [Intermezzo 2] [met deze cartoon]