Nog eens over 'niet-vrije wil' en toch 'verantwoordelijkheid'

Aviva Dierckx wijst vandaag in haar wekelijkse #Spinoza Now op deze video van 27 jan. 2016, waarin de filosoof Derk Pereboom spreekt over "Free will and moral responsibility" en zich geheel plaats achter Spinoza's determinstische filosofie (betreffende causale bepaaldheid) en laat zien hoe dit samengaat met toch - a.hw. moreel - verantwoordelijk stellen. [Cf.] 

 

Ik neem hierbij tevens de gelegenhed te baat erop te wijzen dat zijn boek, Derk Pereboom, Living Without Free Will. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2001 (printed), 2003 (virtual) hier als PDF te downloaden is. Daarin is hoe te zien hoe hij Spinoza's leer uiteenzet.

NB 1: Dit sluit mooi aan op het vorige blog: "Recent artikel over 'bewustzijn' bij Spinoza," waarin Oberto Marrama laat zien hoe wat Spinoza in de delen 3 en 4 van de Ethica over 'bewustzijn' schrijft, juist nodig is om zijn theorie over het niet bestaan van een vrije wil te onderbouwen; het gaat daar over bewustzijn in de eerste kensoort (verbeelding).

NB 2: Kees Schuyt gaat niet mee met  Spinoza, juist wat betreft deze materie. Het is één van de redenen, waarom ik nog geen belangstelling kan opbrengen voor zijn recente boek over Spinoza...]