Nogmaals over Adriaan Koerbagh's "Een Licht dat schijnt in duistere plaatsen"

Na mijn impressie in het vorige blog van de presentatie gisteren van het boek, breng ik hier apart graag de uitgeversinformatie over de uitgave van

Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen. Hertaling Michiel Wielema- ISBN: 9789460041709
Uitgever: Vantilt
Paperback, 320 pagina’s
Prijs: € 19,95

Uitgeverspersbericht:
Adriaan Koerbagh (1633-1669) ontleedt in Een licht dat schijnt in duistere plaatsen met ‘het licht van de rede’ fundamentele christelijke noties als de Schepper, de Drieëenheid, hemel en hel, engelen en duivels, geloof in wonderen.

Volgens hem vallen God en Natuur samen en is theologie een natuurwetenschap. Koerbaghs doel was een vrije en vrijzinnige samenleving; hij had zich tot taak gesteld met scherpe pen commentaar te leveren op wat hij als misstanden ervoer.

Als het in 1668 ongehinderd had kunnen verschijnen, was  Een licht dat schijnt in duistere plaatsen zonder twijfel een grote inspiratiebron geweest voor de radicale Verlichtingsdenkers  Nu werd echter vrijwel de hele oplage vernietigd en wachtte Koerbagh een ander lot: om zijn antichristelijke boek werd hij bestraft met een ketterproces in het ‘vrijzinnige’ Amsterdam en in 1669 overleed hij in het Rasphuis. Een licht verzonk ten onrechte in de vergetelheid.

Michiel Wielema is filosoof en vertaler. Hij was onder meer onderzoeker aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wielema is een van de samenstellers van de Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers en verzorgde eerder een vertaling van Een licht in het Engels.

                                            * * *

Vandaag verscheen op Historiek.net een bericht "Licht van Adriaan Koerbagh schijnt na 246 jaar eindelijk in de duisternis." Aldaar is ook het hoofdstuk uit het boek te lezen: "Goed en kwaad. Er bestaat nog geen algemene theorie van goed en kwaad."

                                           * * *

Kom op Amsterdam... nu nog de