Nogmaals over 't standbeeld voor Spinoza in Amsterdam

Al eerder, op 7 november, gaf dit weblog aandacht aan de plaatsing op 24 november, van een Spinozabeeld in Amsterdam. Er kwamen ook enige kritische reacties op [zie hier].

Daar dit een ander - en sneller -  initiatief betrof dan dat van de Amsterdamse Spinoza Kring, én er op de website van deze Kring geen enkel bericht aan werd gewijd, vroeg ik mij af of er misschien bonje was uitgebroken in Amsterdam.

Dat is toch kennelijk niet het geval. Gisteravond ontving ik in mijn mailbox het hierna volgende persbericht, waaruit blijkt dat de ASK achter dit initiatief staat.

[N.a.v. de reactie van René voeg ik het volgende aan dit bericht toe] Het marmeren Spinozabeeld van Hildo Krop (1960) bij het Spinoza Lyceum aan de Peter van Anrooystraat, krijgt er dus een broertje in de binnenstad bij.

 

Amsterdam, 14 november 2008  

Graag attenderen wij u op de inhoud van het bijgaande artikel in NRC van 7 november 2008. Hierin wordt melding gemaakt van de totstandkoming van een standbeeld te ere van Baruch de Spinoza. Op initiatief van de Stichting Spinoza Monument zal op Spinoza’s 376ste geboortedag een standbeeld ter ere van de grootste Nederlandse filosoof worden onthuld en wel vlakbij de plek waar zijn geboortehuis heeft gestaan.

Vanaf de aanvang hebben wij dit initiatief van de Stichting Spinoza Monument toegejuicht. Er kan immers niet genoeg aandacht worden gegeven aan Spinoza en zijn gedachtegoed. Dit standbeeld sluit uitstekend aan op ons streven om Spinoza tot boegbeeld van Amsterdam te maken. We zijn dan ook blij dat B&W van Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst zich achter dit initiatief hebben opgesteld.

De Amsterdamse Spinoza Kring is in 2006 opgericht om brede belangstelling te kweken voor Spinoza en zijn gedachtegoed en om zijn belang voor Amsterdam te promoten. Op weg daar naartoe is dit standbeeld een belangrijke stap - eindelijk staat er dan iets herkenbaars in Amsterdam, maar genoeg is het niet.
Voor ons is het heel belangrijk dat wij niet de enige organisatie zijn die het belang van Spinoza wil onderstrepen.

De Amsterdamse Spinoza Kring spant zich ervoor in om binnen afzienbare tijd tot een monumentaal eerbetoon aan Spinoza en zijn gedachtegoed te komen in de vorm van een Spinoza Centrum in Amsterdam. In dit kader zal in het voorjaar van 2009 een grote kunstmanifestatie My name is Spinoza* worden gehouden, waarmee het belang van Spinoza en een Spinoza Centrum wordt benadrukt. Tijdens de Spinozadag 2008** zullen de plannen hiervoor gepresenteerd worden.

Het standbeeld van de kunstenaar Nicolas Dings is een belangrijke stap die de aandacht voor Spinoza vergroot en die nogmaals onder de aandacht brengt dat Spinoza het verdient om het boegbeeld van Amsterdam te zijn.

Amsterdamse Spinoza Kring

Frank van Kreuningen
voorzitter

* In mei/juni 2009 zal er verspreid over Amsterdam een hedendaagse kunstmanifestatie te zien en te beleven zijn. Nationale en internationale kunstenaars onderstrepen het belang en de betekenis van de hoofdthema's uit het werk van Spinoza en testen in hoeverre zijn gedachtegoed standhoudt in onze huidige tijd.
** Dit evenement onder de titel Vrij zijn, hoe doe je dat? zal op zondag 23 november 2008 plaatsvinden in Paradiso, Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

[zie ook hier op de website van ASK]

Reacties

In een ingezonden brief in het NRC van 15-11 staat dat er al een beeld van hem in Amsterdam is.

http://www.spinozalyceum.nl/spinoza.html

Om Spinoza helemaal Amsterdams te laten zijn is denk ik een brug te ver (Leiden -Rijnsbrug- en Den Haag horen hier in gelijke mate bij).

Ik heb liever dat ze in Amsterdam zich echt met Spinoza gaan bezig houden. Volgens mij is Spinoza nog steeds hyper actueel, maar wordt er met name zijn multi-culturele achtergrond als beeld naar voren geschoven en zijn zogenaamde GOD=Groot. Maar niet zijn vernietigende en zuiverende (en daarmee ook Koran, enz. bijbelkritiek. Ook niet over het conflict tussen geloof en rede. Ik vertrouw het ook niet helemaal dat dhr. Kok de GOD van Spinoza weet te presenteren als een doos waarin de natuur zich bevindt. Een volstrekt misplaatste analogie (die ik vermoed teruggaat op de transcendente aspecten van GOD waar de Dijn het ook over heeft).

Gr,

Rene

Het is inderdaad opvallend hoe altijd maar weer wordt vergeten dat bij het Spinoza Lyceum aan de Peter van Anrooystraat het tot nu toe enige aan Spinoza gewijde beeld in Amsterdam te vinden, te weten het marmeren beeld van Hildo Krop uit 1960. Hierover schreef ik in mijn blog over de Spinozawandeling op 2 juni 2008
http://spinoza.blogse.nl/log/spinozawandeling-in-amsterdam.html

Ik schreef toen dat het Spinoza Lyceum zelf ook al een soort Spinozaherdenking is.
Het is inderdaad zeer opvallend dat bij de teksten bij de ASK over de wenselijkheid van een Spinozamonument, nergens naar dit beeld verwezen wordt. Ik ga zodadelijk de foto van het Kropbeeld aan het blog toevoegen.

Interessant allemaal, maar wanneer vindt nu precies de onthulling van dat nieuwe monument plaats ? De datum is 24-11 begrijp ik, maar op welk uur ??
JB.

Vandaag van wethouder Carolien Gehrels van Amsterdam gehoord: om 16:30 uur. Zie hierover een nieuw te verschijnen blog.