NRC Handelsblad kwam met "een voorproef" van De naakte perenboom

Wat is er met NRC Handelsblad aan de hand? Rudi Rotthier's De naakte perenboom is al ruim 7 maanden uit en het is ook al in grote stapels in de ramsj gesignaleerd op het bekende Boekenfestijn dat 't voorbije weekend in Utrecht was neergestreken (ja, nu al! Wat is er met uitgevers aan de hand?)

En nu pas kwam zaterdag de rubriek ‘De voorproef' van die krant, "waarin boekenredacteuren wekelijks een eerste oordeel over nieuw binnengekomen boeken geven," met, jawel: een VOORPROEF! Alsof het boek nog maar net geantichambreerd is. We lezen (het is zo'n kort stukje dat het wel in z'n geheel geciteerd mag worden, denk ik):

"Rudi Rotthier is een Vlaamse reisschrijver die in De naakte perenboom het land van zijn noorderburen verkent. Hij ontdekt dat „chagrijn niet per se tot de volksaard behoort, maar in ieder geval diep is geworteld”. En dat komt omdat hij met een nogal ambitieuze invalshoek door ons land reist: wat is er over van Spinoza? Dat valt natuurlijk een beetje tegen, wat overigens vaak behoorlijk grappige passages oplevert.

Nuchter constateert Rotthier dat de vermeende maakbaarheid van de samenleving vaak contrasteert met het gecompliceerde mensbeeld van Spinoza. En het lijkt Rotthier daar stiekem meer om te doen: het contrast tussen rechte wegen en rechtlijnig denken enerzijds, en het pleidooi voor productief falen van Spinoza; tussen competentie en ernst en een „bon vivant die uit zijn nek kletst” anderzijds. Het lijkt een portret van de volksaard, maar ondertussen verloochent hij zijn reisschrijverschap niet." [Cf.]