NWO-Spinozapremies 2010, van 2,5 miljoen euro elk, uitgereikt

Afgelopen maandag, op 27 september 2010, heeft staatssecretaris van OCW Marja van Bijsterveldt de NWO-Spinozapremies uitgereikt. [Zie over de bekendmaking ervan dit blog van 7 juni 2010]. Zij overhandigde het beeldje van Spinoza aan het slot van een feestelijk symposium in de Nieuwe Kerk in de Den Haag aan psychologe Naomi Ellemers, astronoom Marijn Franx, chemicus Piet Gros en classica Ineke Sluiter.

Het beeldje staat symbool voor de premie van 2,5 miljoen euro die zij elk mogen besteden aan onderzoek naar keuze. De premie is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Alleen Nederlandse onderzoekers die tot de absolute top van de wetenschap behoren, komen er voor in aanmerking. Het is het zestiende jaar dat de Spinozapremies worden toegekend.
De eerste keer was in 1995.

V.l.n.r. Jos Engelen, Marja van Bijsterveld, Naomi Ellemers, Marijn Franx, Ineke Sluiter en Piet Gros.

V.l.n.r. NWO-bestuursvoorzitter Jos Engelen, Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, Spinozawinnaars Naomi Ellemers, Marijn Franx, Ineke Sluiter en Piet Gros tijdens de uitreiking van de NWO-Spinozapremies 2010 op maandag 27 september.
[Credits: NWO/Arie Wapenaar -
website NWO]