Om de fraaie titel...

... signaleer ik hier dit Spaanse Spinoza-boek:

Jesus Ezquerra Gomez, Un Claro laberinto: Lectura de Spinoza. Prensa Universidad Zaragoza, 2014

Het gaat uit van de labyrint metafoor van Jorge Luis Borges: een labyrint als een orde zonder telos - zo kent Spinoza een doelloze rationele orde.