Onbevlekten, wees gegroet!

De website van de Südwest Presse die een kalender bijhoudt en daarop heden meldt dat de katholieke kerk vandaag de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria herdenkt, Mariä Empfängnis, geeft meteen daarop als ‘spreuk van de dag’:

“Ich habe mich eifrig bemüht, der Menschen Tun weder zu belachen noch zu beweinen, noch zu verabscheuen, sondern es zu begreifen.” (Baruch Spinoza)

Giotto, De ontmoeding van Joachim en Anna, de ouders van Maria, bij de Goude Poort in Jeruzalem (ca. 1305, fresco, Scrovegni kapel, Padua)
Voor wie meer over dit in zuidelijke landen soms uitbundig gevierde feest van de “Immaculata” (of zuivere conceptie) wil weten geeft wikipedia goede informatie. Helemaal te begrijpen met ons gewone verstand valt zo’n geloofsdogma uiteraard niet.
Voor Spinozisten bestaat geen erfzonde en kunnen we allemaal als 'onbevlekt ontvangen' worden gezien, maar dat is waarschijnlijk geen reden voor een feestje.

Voor de titel van dit blog liet ik mij inspireren door de strofe waarmee het lied Maria Immaculata van A. de Hovre telkens eindigt: "Onbevlekte, wees gegroet" [zie hier]

Hoewel... de erfzonde waarmee na de 'zondeval van Adam en Eva' alle mensen (met uitzondering dus van Maria) belast waren, kan dan wel als mythe verworpen worden, maar passies, 'verkeerde' neigingen, zwakte van geest en overheersing van lichamelijke verlangens en zinnelijke begeerten enzomeer erfzondelijke kenmerken worden door Spinoza bepaald niet ontkend. Daar moet nog veel tegen gestreden worden... voor ook wij als 'gezegende onder de mensen'...

Bij nader inzien verwerp ik alsnog die titel...

... en haal ik van YouTube deze video naar binnen met van
Giovanni Gabrieli, Sancta et immaculata Virginitas uit Sacrae Symphoniae 1615. Currende Choir & Concerto Palatino Ensemble o.l.v. Erik Van Nevel
[De in de video getoonde afbeeldingen horen niet bij het feest Immaculata, maar bij de Annunciatie, de aankondiging van de toekomstige maagdelijke geboorte - een vergissing die heel vaak wordt gemaakt]