Ook Ursula Renz moet niets hebben van de 'dubbele PSR'

Nadat ik dikwijls geaarzeld had, sinds ik in een blog van 18 mei 2010 gemeld had dat Ursula Renz’s Die Erklärbarkeit von Erfahrung. Realismus und Subjektivität in Spinozas Theorie des menschlichen Geistes [Klostermann, Frankfurt am Main, 2010] verschenen was - je kunt immers niet alles lezen - haalde de uitgebreide bespreking van Martin Saar op de NDPR waarover ik 15 oktober schreef, mij eindelijk over het boek aan te schaffen. Vandaag kwam het per post aan en begon ik meteen aan de lange inleiding om een eerste indruk te krijgen.

Ze geeft daarin een eerste schets erover hoe volgens Spinoza (volgens haar) subjectieve ervaringen verklaarbaar zijn. Dat geeft haar aanleiding om  uitvoerig een “Grundthese eines realistischen Rationalismus” te behandelen, waarbij ze uitgebreid in discussie gaat met allerlei posities, waar ik hier verder niet op inga. Van belang voor het vervolg is alleen dat háár positie een onderscheid, een duidelijk verschil aanhoudt tussen Zijn en Kennen (ik zet ze net als het Duits maar even met hoofdletter), waarbij het eerste het primaat heeft. Ze schrijft: “Die Annahme eines genuin erkenntnisexternen Bezugspunktes des Erkennens macht überhaupt nur Sinn, wenn wir in irgendeiner Weise an dieser Differenz und dem mit ihr verbundenen Primat des Seins vor dem Erkennen festhalten.”

En toen ging ze tot mijn verrassing een korte maar pregnante discussie aan met Della Rocca, een passage die ik graag hieronder citeer (zonder noten), daar we op dit blog regelmatig over Della Rocca’s Spinoza-boek en vooral over zijn zgn. “dubbele PSR” gediscussieerd hebben. Ik heb bij mijn bespreking van zijn boek als mijn indruk gegeven dat Della Rocca mij zo idealistisch overkomt. Welnu, zie hierna, hoe Renz zijn benadering omschrijft.

“Es gibt allerdings — gerade von Seiten jener Spinoza-Interpreten, die den Spinozismus als radikalen Rationalismus begreifen — auch Argumentationen, die sich gegen eine solche Differenz aussprechen. So vertritt beispielsweise Michael Della Rocca, ausgehend von seiner Interpretation der Ethica, die These, dass ein radikaler Rationalismus gezwungen sei, eine Gleichsetzung von Existenz mit Intelligibilität vorzunehmen. Welcher Rationalismus — der idealistische Della Roccas oder der realistische, den ich in dieser Arbeit plausibel machen möchte — eher demjenigen Spinozas entspricht, sei dahingestellt. Mir geht es vorderhand nur darum, diese kontraintuitive Gleichsetzung von Existenz und Intelligibilität zu problematisieren. Della Roccas Argumentation basiert maßgeblich auf einem doppelten Gebrauch des Prinzips des zureichenden Grundes. Seiner Ansicht nach verlangt dieses Prinzip nicht nur eine hinreichende Erklärung, weshalb sich etwas so und nicht anders verhält, sondern letztlich auch eine ontologische Reduktion zu erklärender Sachverhalte auf ihre Intelligibilität. Dabei hält er ferner fest, dass davon nicht nur die Erklärung kausaler Wirkungen, sondern auch der Existenz — und zwar nicht nur jener des spinozistischen Gottes, sondern auch jener von endlichen Dingen — betroffen ist. Ein konsequenter Rationalismus fordert somit nach Della Rocca nicht nur, dass die Existenz von sämtlichen Dingen intelligibel ist, sondern darüber hinaus, dass sie in ihrem Intelligibel-Sein besteht. Er unterscheidet also nicht mehr zwischen der Intelligibilität und der Instantiierung der Existenz von Dingen.

Damit ist jedoch der gordische Knoten nicht aufgelöst, sondern nur durchgehauen. Mit dem zweiten Gebrauch des Prinzips des zureichenden Grundes — der Forderung nach ontologischer Reduzierbarkeit — wird nämlich dem Problem selbst, welches eine solche Reduktion zu lösen beansprucht, quasi unter der Hand die Legitimation entzogen. Wenn die Tatsache, dass ein Ding existiert, völlig darin aufgeht, dass seine Existenz intelligibel ist und es mithin keine Differenz zwischen der Intelligibilität und der Instantiierung von Existenz gibt, dann ist in keiner Weise plausibel zu machen, weshalb wir das Sein von Dingen überhaupt als etwas Erklärungsbedürftiges wahrnehmen können. Doch dem steht entgegen, dass wir bei ganz vielend Dinge fragen können, weshalb es sie gibt. Die ontologsiche Reduktion der Existenz von Dingen auf ihr Intelligibel-Sein eliminiert die Frage nach dem Sein oder Nicht-Sein von Dingen, statt sie zu beantworten. Ein Rationalismus, der eine Gleichsetzung von Existenz und Intelligibilität vornimmt, beraupt sich daher im Grunde genommen jenes Gesichtspuntes, der sein eigenes Unterfangen motiviert.”

                                                       * * *

Lijkt mij haarscherp duidelijk. Hierna gaat ze nog uitgebreider in waarom zij – uiteraard zou ik zeggen - wenst vast te houden aan het onderscheid tussen of verschil van intelligibiliteit en bestaan, resp. kennen en zijn – en het primaat van het laatste. Enfin, het boek belooft wat! Tenslotte nog dit. Zij heeft bij haar studie voor dit boek o.a. een poos aan de Yale University doorgebracht, waarbij ze uitgebreide discussies heeft gevoerd met Michael Della Rocca, die zij in het Vorwort daarvoor bedankt. Zij weet dus goed waarover ze het heeft en waarvan zij afstand neemt.

Opmerkelijk is dan weer dat Della Rocca over die contacten niets zegt in zijn review van dit boek in de Journal of the History of Philosophy (juli 2011), waarin hij het een “important and original book” noemt, en er kritiek op formuleert. Enfin, dat is bijzaak.

                                                           * * *

Ik noteer hier intussen Kian Mintz-Woo's (Universiteit van Amsterdam), "On Referential Opacity in Spinoza’s Ethics." In: Praxis, Vol. 2, No. 2, Summer 2010 [PDF], waarin eveneens kritiek op Della Rocca's benadering.