Opening Spinoza Centrum met beeld van Spinoza

Zoals dit weblog al eerder meldde is afgelopen donderdag 30 september in Amsterdam het Spinoza Centrum voor Neuro Imaging geopend. Hier de informatie erover uit een persbericht van de stichting phoenixfoundation. [Hier geplaatst]

Het lint werd doorgeknipt onder het toeziend oog van Spinoza, de naamgever van het centrum. Voor deze gelegenheid presenteerde de beeldhouwer Roy Greve een voorstudie van het portretbeeld dat hij van Spinoza aan het maken is en dat binnenkort in het nieuwe Spinoza Centrum een prominente plaats zal krijgen.

Opening Spinoza Centrum met beeld van Spinoza

Op de foto v.l.n.r.:
Dr. Peter van ’t Klooster, beeldhouwer Roy Greve, Professor Dr. Gerard Kerkhof, Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam Professor Dr. Dymph van den Boom en Professor Dr. Victor Lamme, directeur van het Spinoza Centrum voor Neuro Imaging.

De kunstenaar is momenteel bezig met de zevende voorstudie van het beeld. Op grond van uitgebreide research in archieven en overleg met verschillende Spinoza deskundigen wordt het portretbeeld steeds verder aangepast, om een zo natuurgetrouw mogelijke indruk te geven van de persoon Baruch Spinoza, de wereldberoemde Nederlandse wetenschapper en filosoof . Vele buitenlandse wetenschappers die voor deze opening naar Amsterdam waren gekomen lieten zich bij het portretbeeld op de foto zetten.

Kunstenaar Roy Greve gaf uitleg over de werkwijze die moet leiden tot het meest kenmerkende en verantwoorde portret. De Phoenix Foundation die het werk van deze beeldhouwer onder de aandacht brengt heeft ervoor gekozen om een beperkte oplage van dit beeld in brons gegoten aan te bieden. In totaal zullen negen exemplaren beschikbaar zijn. Op de website van deze stichting is meer informatie te vinden over het Spinozabeeld en de beeldhouwer.

                                                * * *

Opmerkelijk is wel dat de website van het Amsterdamse Spinoza Centrum sinds de opening nogal in de war is. Van de oorspronkelijke lay out is sinds enige dagen nog slechts een ruïne over.