Peter Miedema tekende "Spinoza in de kleine ruimte"

In februari van 2014 verscheen dit boekje

Eva De Blieck & Bart Bruijnen e.a., De zuilen - dankzij de filosofie. De Dochters Tekst en Redactie, 2014 - ISBN 9789081135443

Tien auteurs: Eva De Blieck, Bart J.G. Bruijnen, Guy Commerman, Claar Griffioen, Werend Griffioen, Marian Habets, Guus Matser, Frederik van Sluijs, Albertine Sterk, Ewald Vanvugt

Drie illustratoren, n.l. de gebroeders Harry, Hessel en Peter Miedema verzorgden de illustraties. Plato met zijn vorsende blik siert het boekomslag; verder zijn er tekeningen van Hannah Arendt, Pierre Bayle, Henri-Louis Bergson, Teilhard de Chardin, Zeno van Citium, Epicurus, Sigmund Freud, Michel de Montaigne, Friedrich Nietzsche, Fernando Pessoa, John Rawls, Michael Sandel, Jean-Paul Sartre en Baruch Spinoza.

Wim Fievez, van wie ik ooit bij de HOVO Maastricht lessen filosofie volgde (en die niks van Spinoza moet hebben… dit terzijde) schreef over het werkje: “Veertien korte verhalen, voorafgegaan door korte, soms veelzeggende filosofische citaten, die worden gecombineerd met kleine, getekende zwart-witafbeeldingen. In deze opzet lezen de verhalen (van de hand van veertien verschillende Nederlandse en Vlaamse auteurs) als uitwerkingen of illustraties van het in de citaten aanwezige filosofische idee. Als een rode draad is dat de bekende gedachte dat het menselijke bevattingsvermogen gering is, het leven en de wereld worden geregeerd door het noodlot, en dat levensplanning onvermijdelijk stukloopt op de macht van oncontroleerbare neigingen en door het lichaam bepaalde stemmingen en gevoelens. In dat geval blijft er voor de filosofie slechts de ruimte van een kort citaat; de rest is aan de literatuur. De verhalen gaan over zaken uit het dagelijks leven waarin menigeen zich direct herkent.” [Cf. Bol.com]

Bart J.G. Bruijnen schreef het verhaal “De Kleine Kamer.” En dat werd geïllustreerd door Peter Miedema met: Spinoza in de kleine ruimte. Op 10 december 2014 werd deze tekening door Griffioen& Griffioen getwitterd.