Pierre Macherey’s "Hegel or Spinoza" besproken

In een blog van 7 november 2011 bracht ik de aankondiging van de Engelse vertaling van Pierre Macherey’s Hegel ou Spinoza. Een blog van 14 mei 2012 berichtte dat Hegel or Spinoza, vertaald door Suszan M. Ruddick was verschenen. Daarbij gaf ik nog wat informatie.

Dr Caroline WilliamsHeden kan ik melden dat een interessante bespreking op NDPR van dit boek verscheen van de hand van dr. Caroline Williams (Queen Mary, University of London). Uit haar publicatielijst, haar website en vooral aan 't review zelf is te merken dat de redactie van de NDPR erin geslaagd is in haar een zeer kundige reviewer aan te trekken.

Het eerste deel van de bespreking bevat informatie die de indruk versterkt dat lezing van het boek achterwege kan blijven (de verwijzing naar de preoccupaties van de groep 60-iger-jaren-marxisten rondom Louis Althusser  - en eigenlijk ook de verwijzing naar continentale filosofen als Alain Badiou, Slavoj Žižek, Gilles Deleuze, Antonio Negri).

Gezien de titel van mijn laatstgenoemde blog, Hegel aut (of) Spinoza - niet Hegel sive (oftewel) Spinoza, lijk ik aangevoeld te hebben dat er iets mis kon gaan. Nu lees ik:

"Spinoza famously used the Latin term sive to indicate the systematic identity or equivalence between two things (i.e. Deus, sive Natura). Macherey does the same here in the title of his book, suggesting it be translated as Hegel vel (sive) Spinoza (p.5), thereby expanding the boundaries of engagement, and forcing the philosophical space between Hegel and Spinoza where something new may emerge." Wil je zoiets wel lezen?

Maar verderop in de bespreking komen toch almaar meer interessante thema's naar voren die mij toch weer doen twijfelen of achterwege laten van lezing van dit boek wel zo verstandig is.

Ja soms moet je door moeilijke teksten (en soms wellicht ook humbug) heen om bij zeldzame voortreffelijkheden te belanden. Tot die twijfel heeft deze bespreking mij gebracht.
Maar als ik het boek ooit te pakken krijg, vermoed ik wel delen te zullen overslaan - je moet economisch met je tijd omgaan, nietwaar.