Programma Spinoza zomerweek [van 25 juli t/m 29 juli 2016] bekend

Van iemand die betrokken is bij de organisatie ontving ik het programma dat binnenkort [aanvulling: vandaag] op de website van de Vereniging Het Spinozahuis te vinden is, met de toestemming het al in dit blog bekend te maken. Thema:

Is er sprake van invloed van de joodse achtergrond, opvoeding en leermeesters van Spinoza op zijn filosofie, en zo ja, welke?

De Spinoza zomerweek, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Vereniging Het Spinozahuis, zal in 2016 plaatsvinden van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli in het landgoedhotel Woodbrooke in Barchem bij Lochem (Achterhoek).

Het thema van dit jaar is niet op de eerste plaats het werk van Spinoza zelf, maar de vraag naar de achtergrond daarvan en de mogelijke invloed daarop van zijn joodse opvoeding en omgeving. Spinoza was per slot van rekening weliswaar zelf in Amsterdam geboren, maar had als tweede generatie allochtoon alle gebeurtenissen en ervaringen van de joden in zijn familie en omgeving, veelal vluchtelingen uit Spanje en Portugal, ofwel zelf meegemaakt ofwel via de overlevering meegekregen.

In deze zomerweek wordt die joodse achtergrond van Spinoza nader bekeken. Het zijn vooral vragen die de meesten van ons daarover kunnen stellen. Daarom zijn sprekers uitgenodigd die wellicht niet allemaal ook Spinoza deskundigen of Spinoza bewonderaars zijn, maar die ons wel meer over de joodse achtergrond van Spinoza kunnen vertellen. Hoe was zijn opvoeding?  Wat werd hem verteld en geleerd?  Wie waren zijn leermeesters? Wat waren hun opvattingen en wat was hun filosofie? Wat heeft hij mogelijk van hen overgenomen en waartegen ageerde hij wellicht? En hoe werd er in de joodse gemeenschap in Amsterdam aangekeken tegen de Hollandse politiek, religie en manier van leven? En tenslotte, hoe werd de filosofie van Spinoza ontvangen door latere joodse generaties, in Nederland, Duitsland, Argentinië en Israël? 

Organisatie: Vereniging Het Spinozahuis; voor meer informatie info@spinozahuis.nl
Plaats: Cultuurhotel Woodbrooke, Woodbrookersweg 1, Barchem, www.woodbrookehotel.nl

Programma

 

Maandag 25 juli

10.30 uur                 Aankomst.

11.00-11.30 uur       Welkom, opening en praktische zaken.

 

11.30-12.30 uur       Jossi Efrat: Spinoza’s Bijbelkritiek in het Theologisch-politiek traktaat.

 

15.00-17.30 uur       Jossi Efrat: Leven en werk van Uriel da Costa en van Salomon Rubin.

 

20.00-21.30 uur       Miriam van Reijen: De joodse receptie van Spinoza in Argentinië.

 

Dinsdag 26 juli     

 

09.30-12.30 uur       Benjamin Fisher: Saul Levie Morteira on Jezus, his movement towards Protestantism, and the importance of Spinoza today.  

     

15.00-17.30 uur       Angela Roothaan: Spinoza over de geest van Christus: aan gene zijde van jodendom en christendom.


20.00-21.30 uur       Angela Roothaan: tekstlezing

 

Woensdag 27 juli  

 

09.30-12.30 uur       Victor Kal: De betekenis van Maimonides’ Gids der Verdoolden voor Spinoza.

 

Middag en avond vrij

Donderdag 28 juli

 

09.30-12.30 uur       Yoram Stein: Was Spinoza het jodendom geheel ontgroeid of was hij de eerste seculiere jood?

 

15.00-17.30 uur       Yoram Stein: tekstlezing.


20.00-21.30 uur       Ronit Palache: Het spanningsveld tussen religie en autonoom denken en hoe de  Sefardische gemeenschap in Nederland nu over Spinoza denkt 
  (een impressie).

 

Vrijdag 29 juli       

 

09.30-12.30 uur       Paul Juffermans: Spinoza over jodendom en christendom in de TTP.

 

Praktische informatie

 

Logiesmogelijkheden:

 1. Eenpersoons patiokamer, vol pension, cursus: 780 euro pp.

 2. Tweepersoons patiokamer, vol pension, cursus: 740 euro pp.

 3. Eenvoudige kamer, vol pension, cursus: 595 euro pp.

 4. Arrangement zonder logies/ontbijt: 455 euro pp.

        Aangrenzende camping Reusterman, zelf tijdig reserveren. Tel. 0573-441385

   

  Voor diegene voor wie de cursusprijs een probleem is, is korting mogelijk. Hiervoor kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, Paganinidreef 66, 2253 SK Voorschoten.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Aanmeldingsformulier portvrij zenden aan:

  Vereniging Het Spinozahuis, Antwoordnummer 10217, 2250 WB Voorschoten

  of aanmelden met vermelding van alle gegevens via info@spinozahuis.nl

   

  Dhr./mevr.: …………………………………………………………………………………..

   

  Adres: …………………………………………………………………………………………

   

  Postcode: ……………  Woonplaats: ………………………………………………………..

   

  E-mail: ………………………………………..

   

  Datum: ………………..  Handtekening: …………………………

   

  meldt zich aan voor de Spinoza zomerweek 2016           

   

  Logieskeuze (omcirkelen)        1        2       3       4         

   

  Aanmelden vóór 1 juli a.s.      Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.