Rabbi Allan Nadler is ook flink bezig met Spinoza

Allan Nadler, Ph.D. Harvard University en tevens orthodox opgeleid en werkzaam geweest als rabbijn, was in de 90-iger jaren onderzoeksdirecteur van het YIVO Institute in New York City, de grootste Yiddish Archives and Library ter wereld; hij  is nu religieprofessor en directeur van het Joods studieprogramma aan de Drew University, Madison, New Jersey. (meer op wiki)

Hij is bezig aan een boek over de receptie van Spinoza in het moderne Joodse denken en de literatuur. Dat gaat verschijnen onder de titel: The Heretic as Hero: Spinoza in the Modern Jewish Imagination. Hij is – enigszins in de verte? - familie van Steven Nadler.

In het Joodse tijdschrift Commentary van dec. 2006 had Allan Nadler een kritisch review geschreven, Romancing Spinoza, o.a. over Rebecca Goldstein, De onbekende Spinoza. Die bespreking is aldaar niet vrij, alleen tegen betaling in te zien, wel enige reacties van lezers en die geven een aardig inkijkje in een discussie over Spinoza al dan niet (nog) als Joods te zien is. Het betreffende artikel blijkt echter als PDF-bestand te vinden op de website van dr. Allan Nadler.

En wel hier: Romancing Spinoza (Commentary, December 2006)

In Romancing Spinoza geeft hij een kort overzich van en kritiek op Spinoza-recepties, waarbij men teveel van zichzelf in Spinoza legt en hem romantiseert. Hij is het niet eens met pogingen om Spinoza weer als Joods terug te claimen en zeker om de Joodse wortels van het denken van Spinoza aan te wijzen. In dat kader geeft hij Rebecca Goldstein flink op haar lazer. Mijns inziens gaat hij daarin wat te ver in het afwijzen van de sympathieke "omgang met Spinoza" van Goldstein. Het interessante is nu juist dat zij een intellectuele met een persoonlijke queeste combineert. (Hier mijn bespreking van haar boek). 

Allan Nadler concludeert dat ondanks twee eeuwen Joodse zoekpogingen, blijkt hoe weinig Spinoza heeft bijgedragen aan de huidige debatten over de Joodse identiteit en het Joodse lot. En dan haalt hij een tekst aan van Leo Strauss uit 1932: "Spinoza bleef geen Jood, terwijl Descartes, Hobbes en Leibniz Christen bleven." En zo ziet hij het Joodse dus liggen in de religie en vormen Joden niet een volk waartoe ook niet religieuze, seculiere Joden kunnen behoren. Maar ja, hij is ook een rabbijn.

Op zijn website verder enige interessante artikelen i.v.m. Spinoza

Who Owns Leo Strauss ?

Spinoza: Founder of the ACLU ?

"Springtime for Spinoza": Heretic on the Yiddish Stage
[hiervan maakte ik in m'n vorige blog uitvoerig gebruik)

Baruch on Broadway: David Ives'

"New Jerusalem: The Interrogaton of Baruch Spinoza  

Ik plaatste al eerder op dit weblog Allan Nadler's general introduction to the YIVO conference commemorating the 350th anniversary of the excommunication of philosopher Baruch Spinoza (1656), dec. 2006.
Als u klikt op z'n fotootje bovenaan opent u YouTube