René Descartes en de 'nieuwe filosofie' van de zeventiende eeuw

Voor wie vanavond in de buurt van Delft is: in het kader van het Studium Generale verzorgt Theo Verbeek, emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Vroegmoderne Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, een inleiding over René Descartes en de "nieuwe filosofie" van de zeventiende eeuw.
woensdag 23 maart 2011, 20:15 uur
DOK  Vesteplein 100, Delft
Toegang gratis [zie hier]

René Descartes (1596-1650) leefde en werkte in Nederland. Zijn filosofie wordt gezien als het fundament van het moderne denken en zijn uitspraak cogito, ergo sum (ik denk, dus ik ben) is het motto geworden van de moderne tijd. Descartes’ filosofie is niet los te zien van de natuurwetenschappelijke vragen waar hij voor stond en zijn filosofische antwoorden daarop zijn nog steeds relevant voor de manier waarop wij naar de wereld kijken. Ook de vragen die Descartes opwierp met betrekking tot de menselijke ervaring en de reikwijdte van weten¬schappelijke kennis blijven onverminderd actueel. De lezing portretteert zowel de mens als zijn denken.

De kritiek van Spinoza op Descartes zal wel niet ter sprake komen, maar misschien vormt dit toch een aardige inleiding op de inleidingen die Wiep van Bunge vanaf 7 april zal geven (zie dit blog).