René Gude (1957-2015) zou Spinoza als een van zijn inspiratoren gezien hebben

Als je Carel Peeters die in Vrij Nederland een recensie schreef, “René Gude: tussen keukentafelfilosofie en levenswijsheid,” mag geloven dan zou Gude zich flink door Spinoza’s conatus-begrip hebben laten inspireren. De recensie betreft

René Gude, Het agoramodel. De wereld is eenvoudiger dan je denkt. Samenstelling Florian Jacobs, Erno Eskens en Peter Henk Steenhuis. ISVW Uitgevers, 2015 - 128 blz.

Hierin zou de wereldbeschouwing van René Gude centraal staan. Hij had moeite ermee om die zelf op te schrijven. René Gude (1957-2015) was Denker des Vaderlands. Daarvoor was hij directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Z’n bekendste boekjes ontstonden uit gesprekken met hem. Zo schreef Wilma de Rek de bestseller Standup filosoof na gesprekken met hem over hem. De inmiddels ook overleden Wim Brands interviewde Gude over het nut van filosofie bij de naderende dood; dat werd het boekje met die vreselijke titel: Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het. Postuum verschenen van Rosan Hollak Ik blijf nog even kletsen waarin Gude sprak over de taak van de publieksfilosoof, en Zinvolle volzinnen, een overzichtswerk met Gudes beste citaten uit al deze gesprekken. En nu dan Het agoramodel, het vierde boekje ontstaan uit gesprekken met hem, waarbij ook gebruik is gemaakt van al die andere boekjes met gesprekken met hem.

Het moge duidelijk zijn: René Gude was meer een pratende dan een schrijvende filosoof - een type Socrates. U zult mij hier niet meer over horen, want het behoort niet tot de soort boekjes die ik aanschaf of wil lezen.