Renovatie Spinozahuis

Gisteren had dagblad Trouw een artikel van Bart Zuidervaart: "Spinozahuis krijgt opknapbeurt", met als tweede titel: "Toenemende belangstelling voor filosoof, ook vanwege de canon."

Spinoza woonde tussen 1661 en 1633 in dit huisje in Rijnsburg als kostganger van een chirurgijn. Hij sleep er zijn lenzen, ontving er wetenschappers en werkte er aan zijn Ethica.

Het heeft zes jaar geduurd voor het benodigde bedrag van twee ton bijeen was. Van diverse kanten kwam het geld. Renovatie was hard nodig: het huisjes lekte overal. Na het overlijden van de laatste huisbewaarder in 2001 werd het huisje dat tevens dienst deed als Spinozamuseum gesloten.

Zijn gereconstrueerde bibliotheek werd tijdelijk ondergebracht in Groningen. Zie hier.

In 2006 ging de gemeente Rijnsburg over in de gemeente Katwijk.

Het Spinoza-huis in Rijnsburg wordt gerestaureerd

Op maandag 14 januari wordt begonnen met de restauratie van het Spinozahuis in Rijnsburg. Burgemeester J. Wienen zal de eerste dakpan verwijderen. De voorzitter van de Vereniging Het Spinozahuis, professor L. van Bunge zal hem daarbij assisteren.

[van hier

Hier wat foto's van het interieur [zoals het voor de renovatie was]

Photo
Gereconstrueerde werkkamer van Spinoza in het Spinozahuis in Rijnsburg [foto uit het Filosofie Magazine 2007/nr7]


De optische werkplaats van Spinoza : hier verdiende de filosoof zijn levensonderhoud met het slijpen van lenzen, maar ontwikkelde hij ook zijn wijsgerige perspectieven. [van hier]