Richard Mason (1948 – 2006) zijn werken over Spinoza

Na een eerste blog, waarin ik mijn speurtocht naar informatie over Richard Mason schetste, kon ik, nadat ik 'hem gevonden' had in een tweede blog een ín memoriam' of 'levensbericht' over hem brengen. Daarin worden zijn werken genoemd, maar in dit blog wil ik die nog eens vermelden. In bijna alle werken (eigenlijk alleen op de laatste,  Cambridge Minds, na) komt Spinoza voor en z'n hoofdwerken gaan voornamelijk over Spinoza. Ook zijn enige artikelen vermeld. Uit de titels wordt al wel duidelijk dat Mason zowel logicus als godsdienstfilosoof was en groot kenner van Spinoza.

  "Spinoza on Modality" In: The Philosophical Quarterly 36:144 (July 1986). pp. 313-342. [Zie hier meer over dit artikel; met commentaar]

  "Spinoza on the causality of individuals." In: Journal of the History of Ideas 24,2 (1986), 197-210 

  "Ignoring the demon? Spinoza's way with doubt." In: Journal of the History of Ideas 31,4 (1993), 454-564
 

  “Spinoza on Religious Choice.” In: Philosophy, Vol. 69, No. 270. (Oct., 1994), pp. 443-458 [PDF 

  The God of Spinoza: A Philosophical Study. Cambridge University Press, 1997

"As Richard Mason reminds us, Spinoza’s neglect of epistemology made him of little interest to those who insisted that the problem of knowledge as set out by Descartes defined what philosophy was properly about. Spinoza found a little room for that problem only at the end of the second book of the Ethics."[...]
"Richard Mason starts from the Ethics, then carefully expounds Spinoza’s theological metaphysics, going on to interpret his critique of existing religions and his justification for complete religious toleration." (uit review van Richard Popkin)

Michaël Zeeman nam in 1997 in een bespreking van Akkermans vertaling van de TTP ook dit boek mee: "Hij [Mason] plaatst Spinoza boven op de horens van het dilemma dat zijn tijdgenoot Blaise Pascal, in de weer met hetzelfde conflict tussen geloof en wetenschap, formuleerde: de God van de filosofen versus de God van Abraham, Isaac en Jacob - en Mason aarzelt niet daar 'de God van Spinoza' als uitkomst voor aan te bieden." [Cf.]  

   

Waarschijnlijk n.a.v. dit boek werd Richard Mason uitgenodigd om een lezing te geven voor de VHS. Deze hield hij op 16 mei 1998 in Rijswijk waarna deze twee jaar later werd gepubliceerd:

  Spinoza or Pascal?  Two views on religion. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis; 76) Delft, Eburon, 2000. - 16 p

   

  Before Logic. State University of New York Press, 2000
books.google
Daarin gaat het in Chapter 3, "What Must Be So",  uitvoerig over Leibniz en Spinoza en hun ideeën over contingentie en noodzakelijkheid [Cf.].

   

  “Concrete Logic”, In: Olli I. Koistinen & John Biro (Eds.), Spinoza. Metaphysical Themes. Oxford University Press, 2001  - books.google
“In “Concrete Logic”, Richard Mason analyzes Spinoza’s basic ontology of things and their relations, and offers an anti-logicist reading of Spinoza. While his point is surely right, it is not clear that anybody really adopts the position against which he is arguing – namely, that for Spinoza, causal relations between things really just are logical relations between propositions.”(Review
NDPR)

  “Why Spinoza?” In: Philosophy Now 2002 [Cf. dit blog, waarin het is overgenomen]

  Understanding Understanding. State University of New York Press, 2003 – books.google

 

  "A Revenge on Jewish Law?" In: Cardozo Law Review, special Spinoza's Law. 25, 2 (2003), 519-530 [Symposium held at The Yeshiva University Museum at The Center for Jewish History, New York, in the Fall of 2002] 

   

 

 

  Oppenheimer's Choice: Reflections from Moral Philosophy. State University of New York Press, 2006

 

     

  Spinoza: Logic, Knowledge and Religion. Ashgate Publishing, 2007 – books.google

   

  Cambridge Minds. Cambridge University Press, 2002 – books.google

Z’n waarschijnlijk laatste artikel:

“Why Philosophy Matters” in:  Arts and Humanities in Higher Education, 4 R (2005) (2), pp 203-215.

 

Nog enige artikelen te vinden op de Spinoza Bibliografie (waarin Spinoza or Pascal?  Two views on religion ontbreekt)