Rob Hartmans positief én flink kritisch over Jonathan Israel, nu in De Nederlandse Boekengids

In de Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en misschien ook elders schreef Rob Hartmans in het verleden al vaker over de drie boeken over de Radicale Verlichting van Jonathan Israel. Nu heeft hij nog eens een uitgebreid artikel over Israels boeken, mede in het licht van diverse kritieken van collega-historici.  

In het verlengde van de recente kritiek van Piet Steenbakkers in zijn laatste college als hoogleraar [cf. blog], van Wiep van Bunge langer terug [cf. blog] én van mij, zoals ik die in diverse blogs heb geuit, zet Hartmans het positieve en betwistbare nog eens duidelijk op een rij in het jonge tijdschrift De Nederlandse Boekengids: Rob Hartmans, "Jonathan Israel, of: het slagveld van de ideeëngeschiedenis", nader aangeduid met HERLEZEN. [Cf.]

Ik citeer deze regels:
Wie de boeken van Jonathan Israel leest steekt hier enorm veel van op, al was het maar doorat hij bij zijn speurtocht naar de ondergrondse, subversieve netwerken van radicale denkers allerlei auteurs en activisten heeft opgedolven waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Maar bij zijn streven om een coherent, om niet te zeggen monolithisch beeld van de Verlichting als dé oorzaak van de moderniteit te schilderen, gaat hij wel extreem schematisch te werk, wat ten koste gaat van de rijkdom en diversiteit die kenmerkend is voor het intellectuele leven van de zeventiende en achttiende eeuw.

Een relevant en evenwichtig artikel.