Signalement: Austen Haynes en zijn Thesis over Spinoza

Weer kan ik wijzen op een interessante thesis over Spinoza die als PDF op internet te vinden is en waarvan ik vermoed dat sommigen van de bezoekers van dit blog er misschien graag kennis van zullen nemen:

Austen Haynes, Essence, Existence, and Necessity: Spinoza's Modal Metaphysics. University of Rode Island, 2012 [cf. & PDF]

Austen Haynes, momenteel PhD Candidate aan de Boston University, is nu overigens méér in Leibniz dan Spinoza geïnteresseerd [cf. & academia.edu]. Hij is uiteraard nog niet erg bekend en  timmert nog niet aan de weg, maar dit jaar trad hij al wel enige malen op tijdens workshops en seminars, zoals:

• Tijdens het Dutch Seminar in Early Modern Philosophy III dat op 24 en 25 maart 2016 plaats vond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, sprak Austen Haynes (Boston University) over: Fitting Moral Motivation with Moral Fitness: Balguy’s Defense of Moral Rationalism [cf.]

• Op een Spinoza-Leibniz Workshop "Lessons from, and for, Philosophy's History" die van 29 april t/m 1 mei 20 2016 plaats vond aan de Michigan State University sprak Austen Haynes (Boston U) over: "Leibniz's Twofold Account of Natural Kinds: A Defense of Species Realism Against Locke" [cf.]

Aan zijn thesis laat hij duidelijk zien goed thuis te zijn geraakt in Spinoza´s filosofie. En zijn thesis toont tevens dat hij heel duidelijk en vanuit werkelijk inzicht schrijft. Hij loopt Spinoza´s in het eerste deel van de Ethica gegeven leer na en behandelt die heel helder, waar dat zo uitkomt haalt hij er verwoordingen uit de KV bij. Waar passend komt hij met in de secundaire literatuur opgeworpen vraagstukken en geboden oplossingen. Op diverse plaatsen laat hij m.b.v. Wolfson zien hoe Spinoza daar hoogstwaarschijnlijk in debat is met joodse scholastieke auteurs, als vooral Maimonides.

Al met al biedt hij een redelijk goede inleiding op deel I van de Ethica, zoals ook de inhoudsopgave laat zien:

• Definition and relation of substance and mode, • the definition of attribute, • relations and causality between substances, • the identity of indiscernibles, • the no-shared attribute thesis, • Leibniz's objection to 1p5, • the unity of substance, • essence and existence, • infinity of substance, • misconceptions about substance, • the relation between substance and attribute, • Spinoza's proofs for God's existence, • the indivisibility of substance, • God's conceptual priority, • the impossibility of a vacuum, • infinity of extension, • psychology of the division of quantity, • causality of God (universal cause, efficient cause, cause through himself, first cause, principal cause, free cause, immanent cause, proximate cause), • duration and time, • eternity, • immediate infinite modes, • motion and extension, • dynamics, • the absolutely infinite intellect, • mediate infinite modes, • finite modes, • acosmism, • causality and logic, • necessitarianism, • the problem of attribute (subjectivism and objectivism).

Jammer vind ik dat, hoewel in de bibliografie Martial Gueroult´s Spinoza-studies vermeld worden en diens naam in enkele voetnoten voorkomt, hij toch niet echt diens interpretatie in zijn thesis verwerkt: bij de behandeling der attributen niet (waarover hij een aparte bijlage heeft), noch bij de behandeling van Spinoza’s opvatting dat God simplex is, waar Gueroult Spinoza’s God als complex beschrijft (vanwege de attributen). Dat geeft de indruk dat Gueroult, zoals wel vaker gebeurt, alleen maar in de bibliografie wordt genoemd, maar niet echt bestudeerd is.

Reacties

Bedankt weer Stan voor deze waardevolle dienstverlening. Indrukwekkende inhoudsopgave. Ik ga het lezen.

In de samenvatting en de inleiding staat een aardige opsomming van de bezwaren die zoal tegen Spinoza's leer zijn ingebracht. Stof voor een blog?

"There are a number of objections that have been raised against Spinoza: that he arbitrarily defines his basic metaphysical terms, “stacking the deck” in favor of his system, that he assimilates the causal relation to the relation of logical implication, that there is a problem of divine attributes, that he does not adequately show that substance must produce modes, and that he does not show how the infinite mediate modes are deduced from the infinite
immediate modes, or how motion follows from extension. In my discussion of Spinoza’s metaphysics, I will touch on all of these issues."

"This distaste for Spinozaʼs doctrine of necessity is still alive today. In his book on Spinoza, Jonathan Bennett refers to his necessitarianism as “that being the dangerously false thesis towards which his explanatory rationalism is pushing him.” As Samuel Newlands claims, “from Spinoza's contemporaries to our own, readers of the Ethics have denounced Spinoza's views on modality as metaphysically confused at best, ethically nihilistic at worst.” It is perhaps this same feeling that led a philosophy professor at my university to say of the relevance of Spinozaʼs thought today that “Spinoza is dead.”

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
06e610
Onthoud mijn gegevens!