Sonja Lavaert's "Het perspectief van de multitude"

Het proefschrift waarop Sonja Lavaert op 24 februari 2011 aan de Vrije Universiteit Brussel promiveerde is inmiddels verschenen.

Sonja Lavaert: Het perspectief van de multitude. Agamben, Machiavelli, Negri, Spinoza, Virno. Vubpress, 2011 - ISBN  9789054878223

Ik moest enige weerstand overwinnen, daar het boek vooral Negri centraal stelt, met wie ik absoluut niets heb (ik heb momenteel geen zin te zeggen waarom niet, maar hier en daar heb ik in een blog wel eens iets laten doorschemeren). Maar ik heb die weerstand overwonnen, daar ik toch wel nieuwsgierig was naar de Spinoza zoals Sonja Lavaert hem (zij het dan via Negri) leest. Ik heb het boek vanmiddag besteld en zal mij laten verrassen. Ik heb uiteraard via books.google dat véél laat zien mij al enigszins op de hoogte gesteld.