Spinoza, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt

drie iconen die een verhaal vertellen over de historie en actualiteit van Amsterdam als Wereldboekenstad, een internationale uitstraling hebben, diverse doelgroepen aanspreken en aansluiten bij het thema 'een open boek, een open geest': Spinoza, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt.

Ze hebben alle drie in Amsterdam gewerkt en staan voor wat Amsterdam Wereldboekenstad wil uitdragen en bieden: een programma voor een zo breed mogelijk publiek, van jong tot oud, van leek tot professional

''Amsterdam is van oudsher een stad van de vrijheid van het woord. Schrijvers kwamen hier hun werk publiceren omdat dat in hun eigen land niet kon. De stad kent bovendien een traditie van vrijdenkers vanuit de geschiedenis'', aldus Lidy Klein Gunnewiek, directeur van Amsterdam Wereldboekenstad (in Het Parool)

Prinses Laurentien opende Amsterdam Wereldboekenstad 2008 op 23 april 2008 In de Westerkerk met deze woorden

Excellenties, dames en heren,

`Open book, open mind'...Met dit thema bevestigt Amsterdam haar traditie van een open geest. Het is driehonderd jaar geleden dat Spinoza dit onder woorden bracht in zijn Theologisch Politiek Traktaat: "De stad Amsterdam kan ons tot voorbeeld dienen, die tot haar eigen sterke groei en tot bewondering van alle naties de vruchten van deze vrijheid plukt. In deze bloeiende staat en voortreffelijke stad immers leven alle mogelijke mensen van iedere natie en geloofsrichting met de grootste eendracht samen."

Driehonderd jaar geleden... Geschiedenis heeft de kracht om ontwikkelingen en gebeurtenissen in context te plaatsen. Met het gekozen thema belicht Amsterdam Wereldboekenstad haar veerkracht en vermogen om niet vooringenomen te zijn. Wij worden er aan herinnerd dat deze stad door de eeuwen heen de geestelijke gulheid heeft om alle geluiden de kans te geven gehoord te worden en om zowel individuen als de gemeenschap hier voordeel uit te laten halen. etc zie koninklijkhuis.nl

 

Bijzondere aandacht tijdens het evenement is er voor 'laaggeletterdheid'. Volgens directeur Lidy Klein Gunnewiek van Amstyerdam Wereldboekenstad kampt een op de tien Nederlanders met dit probleem. Via het formele onderwijs lukt het niet dit op te lossen. Het komende jaar wil de organisatie daarom samen met Unesco initiatieven ontwikkelen meer mensen in ons land, maar ook wereldwijd, aan het lezen en schrijven te krijgen. 

Over deze drie schrijversiconen verschijnt tijdens de manifestatie een speciale Leeslichteditie: makkelijk leesbare, 8 euro kostende boeken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

De boekjes maken deel uit van een serie boeken voor laaggeletterden. Deze reeks, Leeslicht, is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven, die zich bezighoudt met het verminderen van de laaggeletterdheid in Nederland.

Het eerste van de drie verscheen (zie nu.nl) op 25 april en is gewijd aan Anne Frank (1929-1945). Het boek doet in eenvoudig Nederlands verslag van de belevenissen van Anne Frank tijdens de oorlog en is een biografie. Het boek bevat korte zinnen, citaten uit het dagboek van Anne en veel foto's.

                            

Op 30 september verschijnt een Leeslichteditie over de (niet alleen Amsterdamse, maar Nederlandse en zelfs wereld-) filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677).

In april volgende jaar volgt het laatste boek, gewijd aan Annie M.G. Schmidt (1911-1995).

Dit laatste nieuws, over deze  Leeslichteditie (nieuw woord, tot aan deze blog slechts éénmaal op Google te vinden), was niets op de website van amsterdamwereldboekenstad te vinden, maar verscheen in het AD.