Spinoza bij de 'Illustere School' van de Universiteit van Amsterdam

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert onder de naam ‘Illustere School' onderwijs en andere activiteiten voor niet-reguliere studenten. Dat kunnen zijn: open colleges voor reguliere studenten waar ook aanschuivers zich voor kunnen inschrijven (een aanschuiver doet geen tentamen)  of publieksactiviteiten van de faculteit: activiteiten die buiten het reguliere circuit vallen, zoals lezingenreeksen.  

Momenteel, van 2 februari t/m 22 mei 2009, verzorgt prof. dr. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar vanwege de Radboudstichting aan de Universiteit van Amsterdam (afdeling wijsbegeerte) en tevens docent wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg voor de 'Illustere School' het Radboudcollege 2: Rede en hartstocht bij Spinoza en Thomas 

Hier een deel uit de informatie van de website:

"In het derde deel van de Ethica ontwikkelt Spinoza zijn befaamde leer over de menselijke aandoeningen, waarmee hij zich in de traditie stelt van de klassieke tractaten over de passiones animae. Nieuw en modern bij Spinoza is dat hij zich voorneemt een strikt naturalistische verklaring van de aandoeningen te geven: het gaat om natuurlijke mechanismen die gehoorzamen aan vaste beginselen en wetten. Redelijk inzicht in de manier waarop de aandoeningen werken, en hoe dus de strevende mens functioneert als deel van de natuur, draagt bij aan de vergroting van de macht van de rede en dus van de vrijheid. Een in veel opzichten alternatieve (aristotelische) benadering van de menselijke aandoeningen treft men aan in de leer over de passiones animae van Thomas van Aquino in diens Summa Theologiae. Van Aquino combineert een fenomenologische benadering van de passies in hun concrete veelvuldigheid met een moreel-normatief perspectief. De passies vragen erom door de rede geordend te worden en zijn vatbaar voor een vorming waardoor ze pas het karakter krijgen van menselijke gevoelens. Het college beoogt een grondige kennismaking met de leer van de aandoeningen van respectievelijk Spinoza en Thomas van Aquino. Daartoe wordt deel 3 van de Ethica bestudeerd en een selectie uit deel 2 van de Summa Theologiae (in vertaling) met hulp van interpretaties uit de secundaire literatuur. Het centrale punt van vergelijking betreft het contrast tussen Spinoza's rationeel-reconstructieve analyse van de aandoeningen en Van Aquino's ethisch-normatieve benadering."