Spinoza Centrum (voor Neuroimaging?)

Eind oktober gaf Kees van Hage mij de tip dat het oktobernummer van Status, het personeelsblad van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (“met een oplage van 11.000 exemplaren”) een aparte prent van Spinoza op het omslag had en een artikel over het nieuwe, aan het AMC verbonden Spinoza Centrum, dat de relatie tussen hersenen en gedrag onderzoekt. Direct vroeg ik een exemplaar aan. En Fija Nijenhuis van de afdeling Voorlichting AMC die de eindredactie van Status doet, was zo vriendelijk mij per omgaande een exemplaar toe te zenden. Vervolgens ontving ik toestemming, van de uitgever en de beeldbewerker Inge Kos, de coverprent in dit blog te reproduceren. Alle genoemden ontvangen mijn dank.

© Status AMC & Inge Kos (beeldbewerking)

Het dubbel-grappige van dit beeld als illustratie bij het artikel over het Spinoza Centrum is, dat voor het maken van hersenscans de schedel juist niet gelicht hoeft te worden. De magnetische velden die door de 7T-fMRI-scanner worden opgewekt geven de mogelijkheid sterke beelden aan de hersenen te ontlokken zonder een verdere fysieke invasie.

Het Spinoza Centrum gaat de relatie tussen hersenen en gedrag onderzoeken in samenwerking met een groot aantal partijen. “Met het opbouwen van een gezamenlijke onderzoeks- infrastructuur wil Amsterdam zich plaatsen in de internationale voorhoede van het neurowetenschappelijk onderzoek,” zo lezen we in het artikel.

Wat mij verder opvalt is dat men er blijkbaar nog niet geheel uit is hoe men het centrum nu precies wil noemen.

In dit Status-artikel wordt alleen maar gesproken van “Spinoza Centrum”. Toen de eerste berichten over de oprichting per 1 januari 2008 bekend werden gemaakt, alsmede de verwerving van een achtergestelde lening van 1 miljoen van de gemeente Amsterdam, was sprake van het Spinoza Centrum voor Neuro Imaging of ook Spinozacentrum voor Neuroimaging (zie dit blog).

Toen kort voor 30 september 2010, de dag waarop de eerste 3T fMRI-scanner in gebruik genomen zou worden en er een openingssymposium bij de Universiteit van Amsterdam georganiseerd zou worden, de website http://www.spinozacenter.nl/ de lucht in ging, droeg die een header met de naam: Spinoza Center Amsterdam. Deze verandering van naam viel deze blogger direct op en meldde hij in het blog over deze website. Opvallend was dat deze header van de site, die behalve de naam ook Spinoza’s motto droeg “Sedulo curavi humanas actiones non ridere non lugere neque detestari sed intelligere”, waarover de ASK afgelopen zondag de Spinozadag organiseerde, kort na dat openingssymposium van de website is gehaald, waardoor deze site sindsdien een wat armoedig aanzien biedt. Dat geeft te denken, want zal toch niet zomaar zijn gedaan?

Het wordt tijd dat de werkelijk naam die voor het centrum gekozen wordt duidelijk bekend wordt gemaakt, zodat aan de verwarring een einde komt.
Wie van de drie stelt zich als de ware voor? Mijn naam is:

• Spinoza Centrum voor Neuro Imaging

Spinoza Center Amsterdam

Spinoza Center