Spinoza-cursus aan de Joke Smit Academie

Spinoza!

Spinozavanrijen_2Nu Amsterdam een jaar lang Wereldboekenstad is, met extra aandacht voor Spinoza, biedt de Joke Smit Academie een cursus over Spinoza's mensleer en politieke theorie aan, adhv. het boek van Miriam van Reijen, De geest is gewillig maar het vlees is sterk'.

Dit boek wil vooral het actuele belang laten zien van Spinoza's denken, dat in bepaalde opzichten als tegendraads kan worden gekenmerkt. Het schetst een weg naar wat Spinoza het 'ware goed' noemt, een individuele levenskunst, waarin inzicht, deugd, macht, vrijheid en vreugde samenvallen.
Het boek maakt korte metten met de nog steeds gangbare opvatting dat in Spinoza's filosofie, net als bij de Stoïcijnen en Descartes met hun sterk rationalistische inslag, de ratio de emoties de baas zou kunnen. Een belangrijke basisidee in Spinoza's werk is immers juist dat de rede niets vermag tegenover de passionele drijfveer van het 'vlees', totdat zij zelf tot passie wordt. De auteur schetst Spinoza als een realist, voor wie het gaat om de mens zoals hij is, en niet zoals hij zou moeten zijn. Zijn uitgangspunt van de identiteit van lichaam en geest heeft verregaande consequenties voor klassieke filosofische thema's als de vrije wil, het (niet) bestaan van het kwaad en de relatie van wijsheid en geluk. Wat betreft Spinoza's politieke filosofie lijkt zijn pleidooi voor de radicale vrijheid van denken naast zijn opvatting dat de staat de godsdienstuitoefening moet controleren en zonodig beperken, een directe deelname aan het actuele debat. Ten slotte neemt de auteur het voor Spinoza op ten aanzien van een vaak slecht begrepen en niet geaccepteerd thema in zijn denken: de positie van de vrouw in de democratie. [Tekst Joke Smit Academie]

docent: Karin Fontein, al 20 jaar Filosofiedocent
data: vanaf eind september 2008
tijd: vrijdag 11.00-12.30 uur
plaats: R. Vinkeleskade 62
aantal cursisten: minimaal 20
prijs: school?
niet school?
lesmateriaal: "De Geest is gewillig, maar het vlees is sterk", door Miriam van Reijen, uitgeverij Klement
voorkennis: basiscursus Filosofie
informatie: Klik hierna: kfontein@xs4all.nl
[van hier]