Spinoza en het onterechte verschildenken

Soms, of misschien wel dikwijls, wordt met twee maten gemeten. Zoals het oude adagium al toelicht: “Quod licet Jovi non licet bovi. Wat Jupiter is toegestaan, mag een os nog niet.

Die waarheid als een os, realiseerde ik mij vandaag toen ik het 93e in de reeks Mededelingen vanwege het Spinozahuis weer ter hand nam. Onderwerp: Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza, geredigeerd door secretaris Theo van der Werf.

In dat boekje zijn de toespraken verzameld die gehouden werden op 24 november 2007 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam.

De toespraak die voorzitter Wiep van Bunge hield, verscheen diezelfde week in het toen nog bestaande weekblad Opinio. Eveneens verscheen die toespraak op 1 december op de toen nog actieve website despinoza.nl.

Beide publicaties in andere media verhinderden absoluut niet de daarna volgende publicatie in de Mededelingen.

 

Hoe anders met de toespraak die Eric Schliesser hield op de jaarvergadering van de Vereniging Het Spinozahuis  in Rijnsburg. Toen enige tijd later die toespraak op de website benedictusdespinoza.nl werd geplaatst en op dit weblog werd aangekondigd, moest die de volgende dag meteen weer worden weggehaald: ANDERS ZOU DAT PUBLICATIE IN DE MEDEDELINGEN IN GEVAAR BRENGEN.

Ik heb daarvoor in het blog, waarin ik tot mijn teleurstelling dit terugtrekken moest mededelen, zelfs nog begrip ervoor geuit.

Dit begrip smolt vanmorgen meteen in z’n geheel weg toen ik die 93ste Mededeling in handen nam en mij meteen die andere twee eerdere publicaties te binnenschoten. Dat schoot mij alsnog in het verkeerde keelgat, zodat ik nu even moet uitschreeuwen:

     DIT KLOPT NIET. EN DE ARGUMENTATIE KLOPT OOK NIET.

Tegen dit soort verschildenken komt mijn spinozistisch gemoed in opstand.

Ik beschouw dat terugroepen van die toespraak als het niet toestaan aan anderen van een vrijheid die men zichzelf (of voor anderen) wel neemt. Die daad druist in tegen het gedachtegoed van Spinoza - een Spinozavereniging onwaardig.

Quod licet Jovi…