Spinoza en vriendschap

Al eerder, op 7 april 2013, had ik een blog met de titel “Spinozistische vriendschap”, waarop enige discussie volgde. Interessant, merkte ik, om nog eens na te lezen.

Met dit blog heb ik vooral het doel de geïnteresseerden te wijzen op een masterscriptie, Spinoza on the Spirit of Friendship, die David Belcheff april 2014 aan de Arizona State University verdedigde en die in mei van dat jaar als PDF op internet is geplaatst. Dat een ruimere thematiek wordt behandeld blijkt uit de samenvatting, waaruit ook blijkt hoe belangrijk het vriendschaps-thema volgens de auteur voor Spinoza was.

ABSTRACT: "Baruch de Spinoza (1632-1677) is most often treated as a secular philosopher in the literature. But the critical-historical and textual analyses explored in this study suggest that Spinoza wrote the Ethics not as a secular project intended to supersede monotheism for those stoic enough to plumb its icy depths, but rather, and as is much less often assumed, as a genuinely Judeo-Christian theological discourse accounting for the changing scientific worldviews and political realities of his time. This paper draws upon scholarship documenting Spinoza's involvement with Christian sects such as the Collegiants and Quakers. After establishing the largely unappreciated importance of Spinoza's religious or theological thought, a close reading of the Ethics demonstrates that friendship is the theme that ties together Spinoza's ethical, theological, political, and scientific doctrines."