Spinoza en wetenschap en met name Spinoza en Galilei

Op Nieuwjaarsdag gaf ik mijn blog de titel: "Gelukkig Nieuwjaar: website over Spinoza en wetenschap in voorbereiding". In dat blog gaf ik namens Filip Buyse twee nieuwtjes door

1e over een paar maanden zou hij een website starten over “Spinoza en wetenschap”;

2e Hij was voornemens dit jaar in Parijs een studiedag over “Spinoza en Galilei” te organiseren.

Wat het eerste betreft: toen ik Filip trof bij de studiedag vorige maand in Utrecht, vroeg ik hem uiteraard hoe het met de voorbereidingen van zijn website zat. Hij deelde mee dat deze enige vertraging opliep en dat hij die website niet eerder zag komen dan bij gelegenheid van de genoemde studiedag. Met de voorbereidingen van die dag, die in december zou plaats hebben, was hij druk bezig.

Vandaag kreeg ik een mailtje van hem, waarin hij al enige contouren kon geven.

galilei_sustermans

De studiedag "Spinoza et Galilée" gaat een colloquium worden over het conceptueel en/of historisch verband tussen Galilei en Spinoza. Dit naar aanleiding van het Galilei-jaar, waarin het vierhonderdjarig bestaan van Galilei’s telescoop wordt herdacht. 400 jaar geleden, in 1609, kwam de Italiaan Galileo Galilei op het idee om een telescoop te gebruiken voor het doen van astronomische waarnemingen. Deze astronomische verrekijker was een jaar eerder uitgevonden in Middelburg door Hans Lippershey, een Nederlander van Duitse afkomst.

Filip is erg content dat zojuist prof. Pietro Redondi, “bekend van zijn ophefmakend boek “Galileo Heretico” heeft toegezegd te komen. Hij stelt voor om te spreken over Galileo en Spinoza vanuit de invalshoek van de exegese. Dat belooft!” aldus Filip. Tijdens een internationaal Congres, georganiseerd door het Niels Stensen Instituut op 26-30 mei in Florence over "The Galileo Affair" zal hij spreken over "Nature and Holy Scriptures". [Hier]

Reeds bevestigd dat ze in principe zullen komen hebben:

de Griek dr. Epaminondas Vampoulis (La physique de Spinoza, Editions du Septentrion, Lille (France), 2002 (boekuitgave van zijn thesis in 2000) [hier] 

Dr. Tamar Rudavsky (Professor of Philosophy at The Ohio State University; schreef “The Hermeneutics of Interpretation: The Case of Spinoza and Galileo,” Journal of the History of Ideas, October, 2001. Vooral bekend van Gender and Judaism: Tradition and Transformation, (ed) , New York: NYU Press, 1995.) [cv hier] 

J. Adler, associate Professor Department of Philosophy of the University of Arkansas [hier]

Herman De Dijn

H. Krop.

“Je mag dit gerust posten op je blog. Alle Nederlandse spinozavrienden zijn welkom natuurlijk. Het colloquium gaat zo goed als zeker door op 11 en 12 december 2009 aan de Sorbonne in Parijs. Meer concrete info volgt eens de organisatie in een verder stadium staat.”

Juist vandaag is er in Rome in de Biblioteca Casanatense een Workshop on Galileo and the Renaissance of Scientific Discourse. De titel is wel in het Engels verspreid, maar de lezingen zijn alle in het Italiaans.