Spinoza-excursie 2014 [1] De Portugese Synagoge

Terwijl Henk Keizer en Mark Behets hier gisteren nog eens flink doorgingen met de discussie over Ethica 2/8, nam ik deel aan de door Jossi Efrat georganiseerde excursie "In de voetsporen van Spinoza." [Zie het programma in dit blog]. Ik kan hier alvast melden dat er nog plaats is in wat waarschijnlijk de allerlaatste Spinoza-excursie zal zijn die Jossi organiseert: die van 7 september 2014 a.s.

Vijf jaar geleden had ik ook al eens deelgenomen [een overzicht van de verslagen uit 2009 is hier te vinden]. Ik besloot dit jaar weer deel te nemen, daar ik wist dat het waarschijnlijk het laatste jaar zou zijn dat Jossi dit organiseerde, maar vooral ook daar deze keer Voorburg zou worden aangedaan.

Ons groepje bestond slechts uit vijf personen, waar er in Voorburg nog twee bijkwamen. Ik zal kort verslag doen in enkele blogs, waarbij het accent zal liggen op enige foto's met slechts beperkte toelichting.

De excursie begon bij de Portugese Synagoge in Amsterdam. Het was toen nog wat druilerig weer, maar het werd een stralende zondag.   

 

 

          [Zie in dit blog hier iets meer over de Portugese Synagoge]

Daar Nico van Hengstum en ik die samen reisden pas later konden arriveren, hebben wij alleen de buitenkant bewonderd en zijn wij deze synagoge niet binnen geweest. Ik had hem vijf jaar geleden al kunnen bewonderen.


De Synagoge heeft een heel aparte bouw met allerlei bijgebouwen als een soort ommuring eromheen. Waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen. In ieder geval heeft het hele complex een omschutte en daardoor relatief veilige uitstraling. Zoals hieronder is te zien hebben die bijgebouwen aan die straatzijde geen ramen. Maar misschien heeft dat meer met de bescherming van de boeken van Ets Haim te maken, want op de eerste foto zijn wel ramen te zien in een ander gedeelte.

                          Het groepje aan de zijkant van de Snoge.


Links Nico van Hengstum, rechts onze reisleider Jossi Efrat. De tas rechts van hem getuigt van de fotograaf...

                                      De Wintersynagoge

Het mooiste onderdeel van dit gedeelte vond ik dat Jossi ons wees op de kleinere, intiemere wintersynagoge, waarin de banken geplaatst zijn die afkomstige zijn uit de vroegere Sefardische synagoge aan de Houtgracht. Ik had daarover, getipt door Kees Bruijnes, al eens een blog. Het aantrekkelijke ervan is het feit dat Spinoza op die banken gezeten kan hebben van die synagoge van waaruit in 1656 de ban werd uitgesproken. Ik moest de foto's maken hoog reikend over een hek zodat ze wat scheef staan. Maar ze geven een aardige indruk.