Spinoza-excursie 2014 [2] Nicolas Dings' Spinoza-beeld

Na de Portugese Synagoge [zie vorig blog] liepen we langs de plekken waar Spinoza indertijd aan de Houtgracht gewoond moet hebben en langs de plek van de oude synagoge aan diezelfde al lang geleden in de 19e eeuw gedempte gracht (1874). Jossi vertelde erover en liet oude gravures zien. Er was weinig reden om er foto's te maken. *)

Daarna liepen we naar de plaats waar sinds november 2008 het beeld van Spinoza staat dat gemaakt is door Nicolas Dings. In dit weblog werden al veel foto's van dit beeld geplaatst, maar er is alle reden om weer eens te laten zien hoe fraai het er bij staat. Steeds meer mensen zijn eraan gewend geraakt en vinden het nu een fraai beeld. Mij valt op dat het er na vijf jaar zo schoon en onbeschadigs staat. Spinoza wordt kennelijk gerespecteerd.


  Eerst een overzichtsfoto die laat zien hoe het in z'n omgeving staat.


Wanneer we van deze plaats met dit fraaie uitzicht op de Amstel een stapje terug doen, zien we dit nog pas zeer recent geplaatste monument ter herinnering niet aan de joodse omgekomenen uit deze vroegere jodenbuurt, maar aan "het verzet van de joodse burgers, gevallen in 1940 - 1945, 5700 - 5705"

Teruglopend naar de auto's om verder te gaan, nam Jossi ons mee door de fraai opgeknapte straat Waterlooplein waar aan nr 32 deze gevelsteen te zien is over Joshua en hoe de zon stil kwam te staan opdat hij tijd genoeg kreeg om zijn strijd te winnen. Voor dit zgn 'wonder' geeft Spinoza in zijn TTP een naturalistische verklaring die het onnodig maakt in een wonder te geloven.

 

*) Bij nader inzien vind ik nog wel aardig deze foto op te nemen. Op een gevel aan een pand aan het Waterlooplein, de vroegere Houtgracht was dit bord aangebracht:

Het Joods Historisch Museum verwierf in 2006 dit schilderij van Oene de Jongh, Gezicht op de Houtgracht [cf. jhm]. Rechts een toren van de Mozes en Aäronkerk, in het midden (okerkleurig) het gebouw De Herschepping dat van 1875 tot 1931 (toen het gesloopt werd) als feest- en vergaderzaal in gebruik was.
In dit gebouw werd in 1618 de synagoge Beth Israel begonnen en vanaf 1639 werd het de Portugees-joodse gemeente Talmoed Tora, die ontstond door de samenvoeging van de tot dan bestaande drie synagogen. In de Talmoed Tora, op deze plaats dus, werd Spinoza in 1656 in de ban gedaan. Dat had men wat mij betreft op dit bord ook nog mogen vermelden!
Toen in 1675 de huidige Portugese Synagoge in gebruik werd genomen kreeg het gebouw de naam Het Joodsch Bruiloftshuis.