Spinoza-excursie 2014 [6] Spinoza in Den Haag

We zetten onze Spinoza-excursie in Den Haag voort en begonnen bij de fraaie Nieuwe Kerk, die ik hier een keer van een achterkant heb genomen.

Spinoza's grafmonument naast de Nieuwe Kerk [hierover is veel te vinden op dit blog]

 

 

Uiteraard openden we ook het poortje van het in 1616 gestichte Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht 51-125 om er deze foto te maken van de door Rudie Rotthiers boek over Spinoza beroemd geworden "naakte perenboom" die er ook al in Spinoza's tijd zou hebben gestaan.

                    Voorzijde Heilige Geesthofje van 1616

Het eerste dat mij van verre opviel aan het standbeeld van Spinoza op de Paviljoensgracht: Geen fietsen aan het hek! Daarna pas zag ik de bordjes 'verboden fietsen en brommers te plaatsen' - kennelijk wordt deze nieuwe aanpak gehandhaafd. Chapeau Den Haag!

 

 

 

       
Ik heb het beeld van alle kanten, dus ook eens van achteren, gefotografeerd.

 

 

       
Voor het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht 72-74 stond eigenlijk een te grote auto geparkeerd, maar uiteraard heb ik er toch een foto van genomen om een indruk te geven hoe zondag 24 augustus 2014 het huis er uitzag waar Spinoza in 1677 overleed.

         

 

Het huis aan de Stille Veerkade nr 32, waar Spinoza ongeveer een jaar op een kamer aan de achterzijde heeft gewoond, bij de weduwe van advocaat Willem van der Werve, was bij de vorige excursie waaraan ik vijf jaar geleden deelnam een hoedenzaak, nu een bloemenzaak. Ook de bloemenzaak had geen plaquette om passanten op de hoogte te stellen dat Spinoza daar gewoond had.