Spinoza in "Het beloofde land"

Sylvain De Bleeckere, Dennis Baert & David Dessin, Het beloofde land. Altiora, Averbode, 2014

Beschrijving: "Van alle woorden in de joodse, religieuze geschriften zijn die over Het Beloofde Land de belangrijkste en tegelijk de meest beladen. Dit boek toont aan waarom van in de eerste religieuze verhalen over de Joodse identiteit tot in de nieuwsmedia van de 21e eeuw over Israël en het Midden-Oosten de drie woorden nooit van het toneel zijn verdwenen. Het boek vormt een mentale reis naar het Israël/Palestina uit de eeuwenoude Schrift en naar het Israël/Palestina van vandaag. De auteurs gidsen de lezer door een bijzonder belangrijk hoofdstuk van de joods-politieke theologie; ze introduceren ons tegelijk in het joodse denken van Spinoza over Arendt tot Halbertal; ze dialogeren met ons over de ruimere thematiek van religie en moderniteit en confronteren ons via drie recente en relevante films met de dramatische actualiteit in het Beloofde Land Israël/Palestina. Daarbij thematiseren de auteurs ook de actueel blijvende fenomenen Holocaust, antisemitisme en moslimterrorisme." 

Boekpresentatie 

Op donderdag 30 oktober 2014 zal om 20.00 uur in het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit van Antwerpen, Rodestraat 14, lokaal R.007, de boekpresentatie plaatshebben.

Daarbij geven de auteurs een gezamenlijke lezing over de thematiek van het beloofde land in zijn verschillende aspecten. Aansluitend bij de opbouw van het boek zal eerst Dennis Baert duiding verschaffen vanuit theologischoogpunt, daarbij focussend op hoe het begrip van het beloofde land past binnen de Theo-Politieke logica van de Tanach. Vervolgens zal David Dessin kijken naar de manieren waarop in de Moderne periode Joodse denkers zoals Spinoza of Moshe Halbertal dit motief hebben opgenomen en verwerkt. Tenslotte zal Prof. De Bleeckere inzoomen op het discours over het beloofde land in de 20ste eeuw, verbonden met de Holocaust en het ontstaan van de staat Israël. De auteur neemt daarbij als leidraad drie recente films: Hannah Arendt (2012) van de Duitse Margarethe von Trotta, Inch’ Allah (2012) van de Canadese Anais Barbeau-Lavalette en The Attack (2012) van de Libanees-Amerikaanse regisseur Ziad Doueiri. Uit deze laatste wordt ook een fragment getoond en toegelicht. [cf. PDF]

Het bijwonen van de lezing(en) is gratis maar verzocht wordt altijd wel even aan te melden bij ijs@uantwerpen.be   

_______________

David Dessin schreef eerder: “Gods moeilijke persoonlijkheid: Spinoza en Halbertal over het antropomorfisme.” In: Bijdragen 71 (3):289-311 (2010)

Op zijn blog 'Quiet Words' – a religious blog for a secular society – komt Spinoza niet voor (eenmaal slechts, in een verwijzing naar Einstein).

Met dank aan Kees Bruijnes die mij deze tip doorgaf.