Spinoza in het enactivisme

Enactivism is zo’n typische vakterm  die niet te vertalen is en zo schreef Monica Meijsing b.v. een artikel "Waarneming tussen representationalisme en enactivisme."1) Enactivisme gaat ervan uit dat cognitie ontstaat in en afhankelijk is van de dynamische interactie tussen een kennend organisme en z’n omgeving. Die omgeving ontwikkelt zich tot een wereld samen met dat organisme. Het waren Varela, Thompson en Rosch die in 1991 het begrip ‘enactive cognition’ ontwikkelden. Enactivisme drukt de gedachte uit dat acties niet simpelweg uiting geven aan begrijpen, maar dat zijzelf al vormen van begrijpen zijn. Daarvoor werd te term ‘embodied cognition’ gemunt - nog zo’n technische term om wat gebeurt kernachtig te typeren. ‘Embodied cognition’ en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De studie van Merleau-Ponty over de Fenomenologie van de waarneming was een belangrijke inspiratiebron voor de studie van enactive cognition. Maar ook Spinoza’s filosofie wordt meer en meer als zo’n inspiratiebron gezien.

Zo was er al wel eerder geschreven over hoe ‘enactive cognition’ goed past in en beter te begrijpen is vanuit Spinoza’s theorie over de geest. B.v. Kerry Handscomb, "Enactive Cognition and Spinoza's Theory of Mind" 2)  

Maar eind vorig jaar verscheen een boek dat in nog sterkere mate laat zien wat degenen die de relatie bestuderen van kennende organismen met hun omgeving  aan Spinoza kunnen hebben:

 

Giovanna Colombetti, The Feeling Body: Affective Science Meets the Enactive Mind. MIT Press, 15 nov. 2013 books.google Cf review en op NDPR.

"In The Feeling Body, Giovanna Colombetti takes ideas from the enactive approach developed over the last twenty years in cognitive science and philosophy of mind and applies them for the first time to affective science—the study of emotions, moods, and feelings. She argues that enactivism entails a view of cognition as not just embodied but also intrinsically affective, and she elaborates on the implications of this claim for the study of emotion in psychology and neuroscience."  

Vooral Spinoza's conatus-leer en zijn studie van de affecten blijken zeer bruikbaar. 

Graag signaleer ik dit boek dat een indrukwekkende uiting ervan is hoe Spinoza’s filosofie almaar meer van nut blijkt in de tegenwoordige cognitie-wetenschappen.

_______________

1) In: Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte, 2012, vol. 104, no3, [Note(s): 157-172, 247

2) Cf. http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/9/3/6/7/pages193673/p193673-1.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Enactivism